Innkjøpslaget

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Innkjøpslaget var en innkjøpsordning for MJ-utstyr innen MJ-gruppen i Norsk Jernbaneklubb fra 1971 til 1976.

Mulighetene for å få tak i MJ-utstyr på 1970-tallet var relativt gode i de største byene i Norge, men var likevel knyttet til noen få butikker og de merkene de førte. Dels for å øke bredden av tilbudet, dels for å gi et tilbud til NJK-medlemmer med begrenset tilgang til MJ-butikker, tok John Arne Dahl i 1971 initiativ til et såkalt innkjøpslag for MJ-utstyr. Hensikten var mer enn en ren butikk. Tanken var også at man skulle påvirke produsenter til å lage norsk materiell, ut fra innspill fra medlemmene. Innkjøpslaget var populært og drev sin virksomhet noen år. Omfanget ble imidlertid etter hvert så stort og de skattemessige forhold ble vurdert som vanskelige for en frivillig forening å drive, at NJK sentralt valgte å avvikle innkjøpslaget høsten 1976 . Som en kuriositet kan man i På Sporet nr. 13 lese at forholdet mellom Innkjøpslaget og Hammersborganlegget var noe anspent:

MJ-gruppens innkjøpslag viste seg å ha en noe nedbrytende virkning på anleggets seksjoner 1, 2 og 3, og laget har nå flyttet virksomheten til Oslo gate 3. Dermed ble en del plass frigjort og «kundene» hang ikke lenger over anlegget.

Innkjøpslaget arrangerte også et par modellbyggerkonkurranser for å stimulere selvbygging av modeller etter norsk forbilde.