MJwiki:Generelle forbehold

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk


MJWIKI GIR INGEN GARANTI FOR PÅLITELIGHETEN AV INNHOLDET


MJwiki er et leksikon som ligger tilgjengelig på internett. Innholdet er åpent, dvs. at det skapes av en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner og grupper, som utvikler en felles ressurs av menneskelig viten. Strukturen tillater enhver med internettforbindelse og en nettleser å endre på det innholdet som finnes her. Derfor er det som står i MJwiki ikke nødvendigvis gjennomgått av profesjonelle med spesialkunnskap innenfor de ulike områder, som er nødvendige for å sikre fullstendige, presise og pålitelige opplysninger.

Ingen av forfatterne, bidragsyterne, sponsorene, administratorene, systemoperatørene eller noen andre med tilknytning til MJwiki kan gjøres ansvarlig for at det finnes unøyaktig eller skjødesløs informasjon, eller for andres bruk av de opplysninger som ligger på disse nettsidene eller som nås via lenker derfra.
MJwiki blir ikke systematisk vurdert av utdannede på de ulike områder. Selv om brukerne har lov til å rette feil eller fjerne uriktige påstander, så har de ingen rettslig plikt til å gjøre det, og derfor er alle opplysninger som kan leses her, uten noen form for innebygget garanti for egnethet til bestemte formål eller anvendelser av noen som helst art.

Dette betyr ikke at man ikke kan finne mange verdifulle og nøyaktige opplysninger i MJwiki, men MJwiki kan IKKE garantere på noen som helst måte for holdbarheten av de opplysninger som finnes her. Opplysningene kan være forandret, vandalisert eller endret av noen med mangelfulle kunnskaper.


Informasjonen på MJwiki stilles gratis og frivillig til rådighet, og det etableres ingen form for avtale eller kontrakt som kan begrunne rettskrav fra brukerne av informasjonen direkte mot eierne av dette nettstedet, eierne av tjenerne det ligger på, de enkelte bidragsytere til MJwiki, projektets administratorer, systemoperatører eller noen andre som på en eller annen måte er forbundet med dette prosjektet eller dets søsterprosjekter.

Du har en begrenset rett til å kopiere informasjon fra MJwiki. Dette skaper ikke og det omfatter ikke noen kontraktslige eller utenomkontraktslige forpliktelser for MJwiki, eller for noen av dets representanter, medlemmer, organisatorer eller andre brukere.

Det kan ikke reises rettskrav for avledete konsekvenser mot MJwiki, da det er en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner, som fritt har utviklet den for å skape en åpen ressurs på internettet. Disse opplysningene gis gratis og det finnes ingen avtale eller forståelse mellom brukerne og MJwiki angående bruk eller endring av opplysningene. Likeledes er ingen bidragsytere eller andre tilknuttet MJwiki ansvarlig hvis noen skulle endre, redigere, modifisere eller fjerne noen av de opplysninger enkeltpersoner måtte legge inn på MJwiki eller noen av dens tilknyttede prosjekter.

Takk for at du har brukt tid på å lese denne siden.