Introduksjon til MJ

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Denne artikkelen er dessverre ufullstendig. Om du vet mer kan du hjelpe MJWiki ved å utvide den.
Denne artikkelen er beregnet for førstegangskjøpere av modelljernbaner.
Dersom du har kjøpt mj-bane tidligere, vil artikkelen Anleggsplanlegging: Ditt første anlegg 
hjelpe deg i konstruksjonen av ditt første permanente anlegg.
Dersom du allerede har et permanent anlegg, vil artikkelen Dette er moduler gi deg en 
introduksjon til modulbygging.

I denne introduksjonsartikklen til modelljernbanehobbyen vil du finne de vanligste valgene en uinnvidd står foran før kjøpet av sitt første startsett. Artikkelen tar for seg MJ som et leketøy fremfor som en seriøs hobby. Den vil gi svar på spørsmålet: Hvor mye lek og morro kan man få for kr 3000 (2007) på et areal som tilsvarer madrassen til en enkeltseng (90*200cm²)?

Systemvalg


Skala

Det første valget en nybegynner har er valg av skala. Tilgjengelige skalaer innenfor vårt areal er H0 (1:87), N (1:160) og Z (1:220). Da både N og Z skalaene trenger et mer stabilt, og permanent, underlag enn det en madrass kan gi, står H0 skalaen igjen. H0 er også verdens mest brukte skala, noe som gjør at utvalget av materiell er enormt. Leketøysprodusenter som Matchbox produserer leketøysbiler i denne skalaen.

Märklin eller to-skinne

I H0 skalaen finnes to forskjellige skinnesystemer: Tre-leder (vekselstrøm/Märklin) og to-leder (likstrøm/to-skinne). Begge skinnesystemene har fordeler og ulemper.

Mulig bane med Märklinskinner

Tre-skinnesystemet til Märklin (AC) har i tillegg til de to skinnene også en "tredjeskinne" i form av punktkontakter i midten av sporet. Punktkontaktene utgjør den ene polen, mens begge skinnenestrengene er koblet sammen og utgjør den andre polen. Fordelen ved dette er at man alltid har en hel strømkrets uansett hvordan man setter opp banen (ingen polvending i sløyfer etc.) og et meget godt strømopptak. Ulempen er visuelt forstyrrende punktkontakter midt i sporet.

Ovalbane

I to-skinnesystemet (DC) er spenningen mellom de to skinnene. Fordelene er enklere, billigere og for det meste penere spor uten de sjenerende punktkontaktene. Utvalget av skinner er også større for DC. Ulempen er at man ikke uten vidre kan lage sløyfer eller trekanter for å snu togene siden + og - polen da vil møtes og kortslutte spenninga. Du kan jo isolere i skjøten men det bare utsetter kortslutninga til du forsøker å kjøre over. for å kjøre en DC-banesånn må man ha en vendesløyfemodul innkoblet. Det finnes opptil fler på markedet.


Vogner laget for Märklinbaner kan ikke uten videre brukes på likstrømsbaner med mindre man skifter ut hjulene med isloerte hjul, mens vogner laget for likstrømsbaner derimot godt kan brukes på Märklinbaner. DC-lok kan også brukes på AC-baner etter en mindre ombygging. Å bygge AC-lok om til DC er atskillig mer omfattende.

Når det er sagt så er merket Trix DC-versjoner av Märklin og mange DC-produsenter tilbyr AC versjoner av mye av sitt utvalg.

Ryktet om de vanntette skottene mellom AC og DC er stærkt overdrevet. Digitaliseringa av mj har gjort mye for å minske forskjellene hva angår lokenes innmat og flere styresystemer håndterer både Motorola- og DCC-formatet. Det er ikke et enkelt valg å ta. Det kan være lurt å ta hensyn til hvilket system andre du kan tenkes å kjøre sammen med har valgt, men først og fremst må du finne ut hva som er viktige kvaliteter for deg.

Analog eller digital styring?

Dersom man satser på Märklin er valget enkelt, å velge konvensjonell styring av banen er bortkastet bruk av pengene. Da Märklin ikke lengre produserer konvensjonelle lok leveres lokene i ikke-digitale sett med digitaldekoder. I tillegg er kostnaden for oppgradering til digital styring langt høyere enn det du sparer ved å velge et konvensjonellt startsett.

Dersom man satser på likstrøm må du igjen ta hensyn til hva andre i nærheten av deg har valgt. Det er uansett en fordel å kjøpe lok som enten er utstyrt med DCC-dekoder eller klargjordt for ettermontering av DCC-dekoder.

Artikkelen Analog eller digital styring? inneholder mer informasjon om valg av styringssystem for lok.

NB! Konvensjonelle lok kan ikke brukes på digitale baner, men digitale lok kan brukes på konvensjonelle baner.

Varemerke

Märklin er eneste produsent av starttsett for tre-skinnesystemet. Vekselstrømlok produseres også av Roco og andre. Vogner kan man brukes uansett produsent så lenge vognene i det minste har NEM360-bøylekoblinger. Vogner, og lok, med NEM362-koblingshoder anbefales da disse vognene kan utstyres med Märklins relexkoblinger (varenummer 72060) eller kortkoblinger (vnr. 7203).

For to-skinnebaner er valg av varemerke av mindre betydning. De fleste merkene kan brukes om hverandre. Det eneste som har innvirkning er koblingen. NEM360-bøylekoblinger brukes av de fleste merker. Enkelte properitære koblinger finnes, i de tilfellene kan man kun kjøpe lok og vogner fra andre merker dersom disse bruke NEM362-koblingshoder. Alle merker med properitære koblinger har koblinger for NEM362-koblingshoder.

Valg av startsett


Til leketøysbaner bør man alltid velge et startsett med ballast. Skinnestykker med kun skinner og sviller mangler stabiliteten som er nødvendig for baner som skal kunne endres etter ønske, eller settes opp og tas ned etter behov.

Märklin

Märklins startsett består av en C-skinneoval med forbikjøringspor og dekker et areal på 184*84cm². Settene koster fra kr 1600 til kr 2300.

Det billigste settet er et brannslukkingstemasett med 3 tilhørende utvidelser, det nyeste inneholder en digitalstyrt kran. Et komplett temasett med startsett og alle 3 utvidelsene kommer på litt over kr 4000.

Godstogsett gir ofte mest moro for pengene og Märklin tilbyr to sett, begge til ca kr 2100. Det ene har 5 eldre godsvogner trukket av et damplokk, mens det andre har 4 mer moderne vogner trukket av et el-lok. Begge disse sette bør komplementeres med sidespor. Skinnesettet 24902 og to bufferter (24977) gjør det mulig å ha to sidespor inne i sporovalen. Samlet vil et godstogstartsett, skinnesettet 24902 og to bufferter (24977) komme på rundt kr 2800.

Prisene er fra Amundsen Hobby.

Fleischmann

Fleishmanns minste startsett (6330) består av en PROFI-skinneoval og dekker et areal på 95*75cm. Et større sett (6336) inkluderer en sporveksel og noen rette skinner (en med stoppbukk) og dekker et areal på 147,3*87,3cm. Settene koster 900 og 1100 kroner.

Begge settene inneholder et damplokomotiv og to godsvogner. Lokomotivet er det samme i begge settene (kommer uten digitaldekoder), mens vognene er litt forskjellige. Det rimeligste settet inneholder en "gammeldags" trafo med regulering av strøm til toget, mens settet 6336 inneholder en håndholdt kontroller samt en batterieliminator til denne. Den "gammeldagse" trafoen tåler nok noe mer juling, men på den annen side har man ingen ledninger med 220 volt i settet med håndholdt kontroller. Smak og behag bør avgjøre om man vil ha en trafo (som må stå nedpå) eller en kontroller (som man holder i hendene).

Det minste settet blir raskt kjedelig, så man må utvide skinnekretsen. Skinnepakker fås fra 650 kroner.

Man bør være oppmerksom på at Fleischmann har sin egen type koblinger som ikke fungerer sammen med vogner og lok fra andre produsenter, men de fleste nye vogner leveres med NEM362-koblingshode slik at det er enkelt å bytte til NEM360-bøylekobling eller andre koblingstyper.

Prisene er fra Togbutikken (startsett) og Vestfold Modelljernbane Import (skinnepakker).

Lima
Roco
Trix

Trix er Märklins likstrømsmerke og bruker Märklins C-skinner uten midtkontakt samt Märklins NEM360-bøylekoblingskompatible kortkoblinger. Trix' digitale startsett består av en oval med forbikjøringsspor og dekker et areal på 184*84cm², mens de konvensjonelle kun består av en enkel skinneoval som dekker 112*76cm². Lokene i de konvensjonelle startsettene er klargjordte for ettermontering av DCC-dekodere.

De digitale godstogstartsettene gir mest moro for pengene, men sporovalen bør utvides med sidespor. Ekstra godsvogner vil også være en god idé.

Godstogstartsettet 21501 koster kr 2400 og inneholder 3 godsvogner trukket av et diesellok. Da Trix' C-skinner er nærmest identiske med Märklins C-skinner er det mulig å kjøpe skinnesett fra Märklin. Man dog konvertere Märklins C-skinner ved å klippe vekk den elektriske forbindelsen mellom skinnestrengene på hvert skinnestykke. NB! Unlater man å klippe vekk denne elektriske forbindelsen vil trafoen kortslutte! Märklins skinnesett 24902 og to bufferter (Märklin 24977) kommer på ca kr 700, sammen med startsettet vil samlet pris være rundt kr 3250.

Trix priser fra Hobbyshop, Märklin fra Amundsen Hobby.

Utvidelse


Dersom kjøpet av bane var vellykket vil behovet for et ekstra lok og flere vogner melde seg raskt. På dette tidspunktet kan bruktmarkedet være til hjelp. Nettsider som QXL.no og Finn.no har ofte lok og vogner til salgs. Lokale MJ-klubber kan også være behjelplige i forbindelse med den første utvidelsen av banen.

Etter at man har skaffet seg yterligere rullende materiel vil behovet for å fjernstyre vekslene melde seg. Mens man kan velge og vrake i styresystemer er man desverre nødt til å holde seg til sitt varemerke når det gjelde vekselmotorer for skinner med ballast. Prisene på motorene ligger på mellom kr 150 og kr 200, styresystemer, på samme prisnivå, kommer i tillegg.

Foreninger


Modelljernbaneforeningen i Norge er den norske hovedforeningen for utøvere av modelljernbanehobbyen. MJF er også det norske medlemet i MOROP, organisasjonen som fastsetter Normer for europeiske modelljernbaner. Foreningen gir ut MJ-bladet 4 ganger i året, og opprettholder et hovedbibliotek for MJ-literatur og filmer. Medlemskap i foreningen er en selvfølge for alle som vil delta i MJ-hobbyen.

En oversikt over lokale klubber, foreninger og organisasjoner finnes også her på MJWiki. For seriøs MJ er det en klar fordel å også være medlem i en lokal klubb. Medlemmer i de lokale klubbene vil ofte være til hjelp for nye MJ'ere.

Videre lesning


Bøker og blader

Ditt lokale bibliotek har noen få bøker om modelljernbane, de fleste vil anbefale å lese Svein Sandos Modelljernbane på norsk. MJFs bibliotek innholder de fleste MJ-bøkene som er utgitt og er derfor et godt sted å låne MJ-bøker.

I tillegg til MJ-bladet er det norske magasinet Modell & Elektronikk også verdt å lese. Narvesen selger også tyske og engelske MJ-blader.

Lista Blader og tidsskrifter inneholder en rekke kjente, og mest ukjente, bra blader og tidsskrifter fra hele verden.

Internett

MJWiki inneholder Norges største artikkeldatabase for MJ på internett.

Et utvalg av artikler følger.MJWiki ønsker deg lykke til videre med verdens mest omfangsrike hobby.