Legge skinner

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sportyper

Seksjonsspor

Dette er navnet på alle sporsystemer bestående av korte sporstykker som koples sammen. Sammenkoplingsmåten kan variere fra produsent til produsent, men vanligst er det å ha en laske på enden av den ene skinnen i begge ender av sporstykket, som griper om den tilstøtende skinneenden når to stykker settes sammen.
Et seksjonsspor er normalt ikke laget for å kunne bøyes (noen unntak finnes). Hvis du ønsker å bøye et seksjonsspor, må du vanligvis skjære eller klippe bort avstandsholderne på undersiden, som holder svillene i jevn avstand til hverandre.

Flexspor

Flexspor kommer vanligvis i lengder på mellom 50 cm og én meter, og kan bøyes til den radien du måtte ønske. Det er viktig å ha fornuftige minsteradier. Hva som er egnet minsteradie avhneger av skala og type materiell som skal trafikkere sporet.
Flekspor kan brukes både sammen ferdigveksler og selvbygde veksler.

Selvbygget spor

FastTrack jigg

Dette er den mest krevende skinneleggingsmetoden. Her legges sporet omtrent som i virkeligheten - en sville om gangen og et langt skinnestykke oppå om gangen. Noen lager sviller selv, men de kan også kjøpes ferdig.

Å selvbygge spor har fordelen med at man kan legge sporet nøyaktig slik man ønsker. Også sporveksler kan selvbygges. Dette er den mest arbeidskrevende måten å legge spor på, og er samtidig den billigste.
Skinnestrengen festes normalt til svillene ved hjelp av små skinnespiker som trykkes på plass med en passende tang. Noen bruker også printed circuit board (PCB) sviller der man lodder skinnene til svillene. Dette brukes særlig ved bygging av sporveksler. Firmaet FastTrack har utviklet selvbyggersett der man nettopp bruker PCB-sviller i jigg for å sikre korrekt plassering av skinnedelene i en sporveksel.

Sporlegging

Den som skal bygge et anlegg, vil oftest feste skinnene til anleggsunderlaget. Dette kan gjøres på forskjellige måter, som avhenger litt av hvilken type skinner man bruker.

  • Seksjonsskinner og Flex-skinner kan enten stiftes, skrus eller limes til underlaget.
  • Selvbygget spor blir som regel limt, loddet eller spikret til sviller som er limt til sporunderlaget

Sporunderlag

Sporunderlaget har flere oppgaver:

  • Lyddemping
  • Ha passe med hold for skinnespiker
  • Kunne formes til en realistisk ballastprofil


Kork og porøse trefiberplater benyttes ofte som sporunderlag. Disse materialene er myke nok til at man kan presse skinnespiker ned i dem med en tang, samtidig som de gir tilstrekkelig hold. Det er også enkelt å få til en realistisk ballastprofil med disse materialene. (Se egen artikkel om ballast)

De siste årene er det mange skinneprodusenter som lager spor med "innebygget underlag". For denne typen spor er ytterligere sporunderlag unødvendig.
Lager du anlegg med underlag av EPS eller XPS kan du skjære til skrå kanter utenfor svillene når limet har herdet. Dermed er korkunderlag unødvendig også i dette tilfellet.

Plassering av spor

Liming av spor

Seksjonsspor og Flex-spor kan limes med vanlig trelim (hvitlim). En fordel med dette er at man i etterkant kan løse opp limet ved å fukte skinnene, ifall man skulle ønske å gjøre endringer på sporet. Festes sporet midlertidig med nåler, kan det benyttes uttynnet hvitlim til den endelige fastsettingen av sporet. Nålene fjernes når limet har herdet.

Se også