System Jörger Deluxe hastighetsregulator

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Z og N skala hastighetsregulator

SystemJoergerDeluxeController-Torsja.jpg

Helt enkelt tilføy en strømforsyning og reverseringsebryter for å skape den perfekte regulatoren for deres layout.

Funksjoner:

  • Av/på bryter for å spare batteri
  • Fin justering av sakte kjørings egenskaper.
  • Justerbar maksimumsfart
  • Bruker tilbakemelding for å gi en stabil kjøring
  • Gradvis akselerasjon og nedbremsning
  • Drifts spenning fra 6 til 12 volt
  • LED (Lysdiode) indikatorens betydninger:

STRØM - 2x blink når strømmen skrus på.

NORMAL - Lysdioden er slukket (av): lokomotivet kjører

ÅPEN KRESTS - Lysdioden lyser konstant (på) : ingen kontakt med loket, eller loket har ingen kontakt med skinnene.

OVERBELASTNING - Lysdiode blinker hurtig

DÅRLIG BATTERI - 2x blink sakte repetert

SystemJoergerDeluxeController-Joerger-01.jpg

Advarsel: Alltig skru av strømmen etter bruk eller når loket står stille på sporet. Stømmen er av når fartsregulatoren er skrudd helt over mot urviseren forbi klikket.


Kabling:

Passerlig strømforsyning er:

Batteri: 9 volt, eller 7.2 volt "Racing Pack"

220 volts strøm adapter: minimum 500milliampær stabilisert (regulert) 6 til 12 volt DC ( Se fotnote 1 )

Eks. Radio Shack #273-1667, Argos 982/8908

OBS! en Märklin eller MRC transformator er ikke passende.

SystemJoergerDeluxeController-Joerger-02.jpg
SystemJoergerDeluxeController-Joerger-03.jpg


Fotnote:

  1. Bruk minimum antal volt som da gir hele spektere av ønsket hastigehet ( maks. 9V for Z)
  2. Set ønsket maks hastighet med " Maks hastighet" potensiometert ved hjelp av en liten skrutrekker.
  3. Overspenning vernet skrur av strømmen til sporet helt til overledningen er fjernet, for så og rolig starte loket igjen. Overspennings vernet aktiveres ved ca. 750 mA.

Diagnostiske prøver for Jörger Deluxe Regulator

Når du har en Deluxe regulator som tilsynelatende ikke fungerer ordentelig, prøv disse testene for å fastsette om regulatoren virkelig er defekt, eller om problemet ligger annetsteds. Om disse testene viser at regulatoren er defekt, returner den til deres leverandør og få den erstattet.

Vær vennelig og også les instruksjons bladet som medfølger regulatoren.


1. Er det lille potensiometert ("maksimum fart") satt til null?

Null posisjonen er når potensiometeret er skrudd helt over mot urviseren. Regulatorene er levert med potensiometeret stillit inn på ca.50%, halvveis mellom fullt utslag mot urviseren og med urviseren. Noen lok trenger kanskje høyere innstilling av poteniosmeteret med urviseren. Det vil ikke være noe utspenning hvis potensiometeret er satt til null.


2. Har regulatoren spenning?

Stømforsyningen må være regulert (stabilisert) og mellom 6 og 12 volt (mellom 6 og 9 volt for Z- skala). Utgangen fra en Märklin eller annen transformator er ikke passende. Kontroler at strømforsyningen er koplet til regulatoren med positiv til den rød (venstre) terminalen og negativ til terminalen ved siden av denne. Reversert polaritet vil ikke skade regulatoren men den vil ikke fungere.

Med strømen tilkoblet slå regulatoren av og på ved å vri fartsregulatoren fullt mot urviseren til det klikker, så vri med urviseren til det klikker: da skal lysdiododen blinke to ganger om regulatoren får strøm. Hvis lysdioden ikke blinker, så er enten stømforsyningen ute av funksjon eller regulatoren har en feil.

Lysdioden blinker i rask rekkefølge to ganger når strømforsyningen er utilstrekkelig: strømforsyningen leverer for lite volt eller kan ikke leverer nok strøm for å kjøre loket. Om en batteriforsyning blir brukt, vil denne indikasjonen forekomme når batteriet er ladet ut.


3. Er strømforsyningen og loket i funksjon?

En enkel test er å frakoble strømforsyningen fra regulatoren og berøre ledningene direkte på hjulene til lokomotivet. Om motoren og hjulene går rundt, så er begge i funksjon. Ett 9 volts batteri kan også brukes til å separat prøve lokomotivet.


4. Er det god forbindelse til sporet?

Koble regulatoren til sporet og fjern lokomotivet. Sjekke at regulatoren blinker to ganger når den blir skrud på, vri så fartsregulatoren videre med urviseren. Hvis lysdioden blinker hurtig så er det en kortslutning i sporforbindelsen. Lysdioden skal lyse kontinuerlig for å indikere ett åpent kretsløp. Kortslutt de to skinnene med ett metallobjekt og lysdioden skal blinke hurtig.

Åpent kretsløp vil ikke bli indikert riktig om sporforbindelsen plukker opp elektriske forstyrrelser. Lange ledningsfremføringer, berøring av ledningsfremføringene eller skinner, eller ledninger nær AC innretninger eller kabler kan alle ha invrikning på indikasjonen.


5. Er sporet rent?

Plasserer ett fungerende lokomotiv på sporet og skru på regulatoren. Etter to blink fra lysdioden skal den slukke og lokomotomet skal begynne å kjøre. Hvis lysdioden lyser kontinuerlig er det sannsynligvis dårlig kontakt mellom skinnene og lok hjulene - kontroller at både skinner og hjul er rene.

Hvis lysdioden blinker hurtig, er det mulig at lokomotoivet trenger for mye strøm. Regulatoren har en meget sensitiv overbelastnings detektor slik den ikke skader lokomotoivet. Den mest sannsynlige årsaken til denne situasjon er at lokomotovet har behov for rengjøring og smøring.


6. Hvis det lille potensiometer er satt riktig, strømforsyningen er ordentelig tilkoblet og er funksjonel, og sporforbindelsen og lokmotivet er funksjonelt, men regulatoren likevel ikke kjører lokomotivet , er det sannsynlig at regulatoren er defekt.


Produsert av System Jörger, i Tyskland

Kan blandt annet fås kjøpt gjennom Z-Track Magazine i USA