Strøm Øyvind: FCS Ombygging - militær lastebil

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Innledning

Faller har etter hvert mange biler til sitt Faller Car System. Men for meg er mye av morroa å bygge om andre biler så de kan kjøre. Fordi ikke alle delene til en FCS-bil kan kjøpes løst, er det nødvendig å slakte en av Fallers egne biler. Det prisgunstigste er da å kjøpe et av de "billige" startsett (med lastebil eller buss) og bruke bilen derfra.


Os-m35-DSC21075-640.jpg
Os-m35-DSC21144-640.jpg
Dette er bilen som skal bli en FCS bil. Det er en M35, som minner om vår M6. Forskjellen er at M35 har tvillinghjul på begge boggier bak, mens M6 har enkle hjul. Det ferdige resultatet
________________________________________________________ ________________________________________________________

Slakting av "Donorbil"

Os-m35-DSC21071-640.jpg
Os-m35-DSC21086-640.jpg
Dette er (var) donorbilen. Tang, skalpell, fil (i forskjellige utgaver) og Dremel er nyttige verktøy. Pluss loddebolt.

Husk at plast og varm Dremel-fres kan gå dårlig. La den kjølne (isbit/kaldt vann), og begrens tiden du freser.

________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21092-640.jpg
Os-m35-DSC21097-640.jpg
Renskjæring og tilpassning av deler. Viktig å ha plane flater å lime mot. På tide å lodde løs alle ledninger. Tegn evt. opp hvordan ledningene er koblet hvis du er usikker på dette.
________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21099-640.jpg
Os-m35-DSC21101-640.jpg
Bakakslen er det endel jobb å få ut. Dremelen er best, men det går også fint med en spiss tang og skalpell. Her bør du merke deg at hvis motoren skal stå, bør du skjære ut hele bakaksel og motorfeste i en del. Bakakslen ferdig utskåret. Den er den eneste delen som ikke kan kjøpes løst.

Tilpasning av foraksel

Os-m35-DSC21087-640.jpg
Os-m35-DSC21089-640.jpg
Hvor mye behøver jeg å skjære vekk fra forakselbiten? Hvor høyt skal hjulene stå?

Får de plass til å bevege seg?

________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21084-640.jpg
Os-m35-DSC21093-640.jpg
Før utskjæring Etter utskjæring. Har brukt skalpell her, men Dremel med fres er også fint.
________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21094-640.jpg
Testpåsetting. Kan de bevege seg fritt?
________________________________________________________ ________________________________________________________

Bakakslen

Så er det bakakslen. Kritiske ting her er å tenke på motorplasseringen. Skal motoren stå vertikalt, ligge horisontalt eller på skrå? Hvis du skal bruke lasteplanet til annet enn komponeneter, må motoren ligge under bilen. Semitrailere kan med fordel ha stående motorer, for da brukes motoren som sammenføyning mellom trekkvogn og henger.

Pass også på at snekka på motoren må ha plass til å bevege seg.

Os-m35-DSC21085-640.jpg
Os-m35-DSC21100-640.jpg
Før utskjæring. Vekk med hjulene (forsiktig, i tilfelle du skal bruke de igjen) så vi kan se hvordan det ser ut.
________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21102-640.jpg
Os-m35-DSC21103-640.jpg
Så tar vi utgangspunkt i den tilskjærte bakakseldelen og begynner å skjære/frese. Pass på å merke deg eksakt hvilken høyde akslen skal være i. Her er testpåsetting av bakakslen. For tidlig å lime enda, for ellers risikerer du at du ikke får satt på plass motoren. (Ihvertfall hvis den skal ligge under bilen.) Hvis den skal stå vertikalt, bør du nå lage hull for den gjennom planet.
________________________________________________________ ________________________________________________________

Motor

Os-m35-DSC21104-640.jpg
Os-m35-DSC21104b-640.jpg
Nå er det på tide å se på plassering av motor og reedkontakt. Jeg har bestemt meg for at motoren skal ligge under bilen, fordi jeg vil ha planet til batterier og figurer. Jeg vil delvis skjule motoren bak det uvirksomme hjulparet. Hvis jeg svartmaler den i tillegg kommer den til å bli usynlig.

En bekymring med å legge motoren under, er at den kan komme i karambolasje med reedkontakten (påvirke denne magnetisk slik at stopp av bilen påvirkes). Vi får se hvordan det går.

Slik tenker jeg meg plasseringene. Så ser du hva som må skjæres vekk på forrige bilde.
________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21105-640.jpg
Os-m35-DSC21106-640.jpg
Her er skåret med hård hånd, og motoren ligger ca. der den skal. Her er alle undersidens komponenter lagt ut
________________________________________________________ ________________________________________________________

Reedkontakt

Så var det plassering av Reedkontakten. Funksjonen til denne er å kunne stanse bilen på bestemte steder. Hvis reedkontakten kommer inn i et magnetfelt, påvirkes en liten metalltunge, og strømmen til motoren brytes. (Egentlig får den minus på begge poler og stanser momentant):


Os-m35-DSC21110-640.jpg
Os-m35-DSC21112-640.jpg
Startet med å borre hull til reedkontaktens 3 ben. Her er den prøvemontert.
________________________________________________________ ________________________________________________________
Os-m35-DSC21113-640.jpg
Os-m35-DSC21111-640.jpg
Sett ovenfra; plassert slik at den fyller funksjonen til den "klumpen" som satt under døren. Skal lime på et lite stigtrinn, og dekke til venstre del med forsiden av en kasse som var på bilen. Slik ser "klumpen" ut på andre siden.
________________________________________________________ ________________________________________________________

Bakhjul og motor

Tid for prøveplassering av bakhjulene med motor.

Os-m35-DSC21119-640.jpg
Os-m35-DSC21117-640.jpg
Det SER fint ut, men snekka løp ikke fritt. (Den som driver tannhjulet på akslen)

Fant ut at motoren må sitte litt høyere. Det ville vært enkelt å bygge på litt for å senke hjulene, men det ville ikke sett riktig ut.

Jeg valgte å frese hull i planet. Da kom den en millimeter høyere og snekka løp fritt igjen.
________________________________________________________ ________________________________________________________

Komponeneter på oversiden

Nå vet jeg eksakt hvor alle undersidens komponenter skal sitte. Da kommer turen til oversiden. Jeg begynner med å legge ut de mest plasskrevende komponentene.

Os-m35-DSC21116-640.jpg

Her er standardbatteriet og et potmeter. Potmeteret er en variabel motstand. Det er jo kjent at FCS-bilene går ganske fort. Faller monterer inn en fast motstand i bilene, som jeg foretrekker å erstattte med en type 67 potmeter på 50 ohm fra ELFA. Et lite hull i lasteplanet, og jeg kommer til skruen til potmeteret fra undersiden. Denne bilen har ikke spesiellt stort lasteplan, og det ville vært en fordel å bruke ett mindre batteri. Men jeg vil prøve med standardbatteriet. Oppe i høyre del av bildet skimtes også kontakten til oppladeren, som også må få sin plass. Den siste komponenten du må tenke på er bryteren. Den kan med fordel byttes ut med en mindre og bedre bryter.

Så snart komponentenes plassering er avgjort må det freses/borres/skjæres så de sitter fint. Pass også på å borre nødvendige hull til ledninger.

Det ser fint ut med lys i front og baklykter. Det er kanskje ikke det du prøver i første prosjekt, men uansett er det på dette stadiet smart å borre noen hull til evt. ledninger i retning av bilens front, slik at du ikke låser mulighetene for å ettermontere lys. Jeg har nå borret hull, men installerer ikke lys som del av dette prosjektet.

Nå er det også smart å lodde ledninger på steder det vil være vanskelig å komme til etter at komponentene er limt på.

Her er noen av komponentene festet. Jeg bruker som regel smeltelim.
Os-m35-DSC21127-640.jpg


Feilmontering

Os-m35-DSC21120-640.jpg

Nå er det klart til å feste komponentene på undersiden. Her er bakaksel og motor limt fast. Dette bildet er tatt ca. en time før det forrige, og dokumenterer generaltabbe nummer en. Hva skjer når jeg setter på reedkontakten? Bilen ville sikkert virke fint, men jeg ville få et problem når jeg skulle lade den, for den ville dekke for ladekontakten. Sukk.. MJwikis politikk for upassende språk hindrer meg å referere min verbale utveksling med meg selv de neste minuttene.

Intet annet å gjøre enn å løsne komponentene igjen. Varmet opp skalpellen på loddebolten, og fikk løsnet alt igjen. Det er ihvertfall en fordel med smeltelim.

En time senere

Tabell med streker

Os-m35-DSC21129-640.jpg
Os-m35-DSC21130-640.jpg
Så er alle komponenter på plass på undersiden, foruten fremhjulet. Dette venter jeg alltid med til slutt, fordi forakselopphenget ikke tåler så mye håndtering. Bedre å vente enn å fikle med å få satt det sammen igjen. Oppe i planet er også alt limt fast og loddet
________________________________________________________ ________________________________________________________

På dette tidspunkt var det på tide å teste at motoren gikk, og fremfor alt; riktig vei. Biler som rygger er morsomme, men ikke når de har konstant rygging!

Test av motor

Vel, motoren gikk ikke. Sjekket loddinger, og fant at en av de ikke hadde tålt komponentflyttingen. Da gikk motoren fint, men selvfølgelig feil vei. På tross av at jeg mente jeg hadde vært nøye med å teste det på forhånd, og merke pluss og minus på motoren. Ingen vei utenom, loddet fra igjen ledningene, varm skalpell i smeltelimet, og snudde motoren. Nå funket den som den skulle, og jeg kunne også som planlagt modifisere hastigheten med potmeteret.

Bryteren

Neste step var å sette på bryteren.

Her er en midlertidig løsning med den bryteren som fulgte med bilen. Skal senere skifte til en mindre en.
Os-m35-DSC21131-640.jpg
________________________________________________________ ________________________________________________________

Foraksel limes på

Fremre hjuloppheng limt på plass.
Os-m35-DSC21132-640.jpg
________________________________________________________ ________________________________________________________

Ekstra boggi bak

Os-m35-DSC21135-640.jpg
Os-m35-DSC21136-640.jpg
Da er det bare det uvirksomme hjulparet bak igjen, og der kunne jeg bruke det ene av de som satt på bilen. Her er det på plass. Klar til maling. Her har jeg også gjemt litt av reedkontakten bak en fronten på en kasse som hang der opprinnelig. Skal også sette på et lite stigbrett. Planet ble dekket av et kapell fra en annen M-38.
________________________________________________________ ________________________________________________________

Maling

Med uvurdelig hjelp fra Roger Halvorsen og Morten K. Agerup Myhr fikk jeg de rette farger og mønster for kamuflasjemaling av M6.

Roger fremskaffet navnet på Kamuflasjereglement for Forsvaret, UD 9-17-3. Og Morten skaffet det til veie. Fra reglementet: "Det norske kamuflasjemønsteret lages av fire farger: Mørkegrønn, lysegrønn, brun, og svart. For vinterkamuflasje males de sorte feltene med hvit."

Sjabloner

Morten sendte meg filer med kamuflasjemønsteret, og jeg ville prøve om sjabloner ville kunne brukes. Jeg leste det inn i Photoshop, la på farger og skalerte det så i riktig størrelse, 1/87.

Os-m35-DSC21140-640.jpg
Os-m35-DSC21137-640.jpg
Tanken var å lage sjabloner som kunne skjæres ut og males med. Som tenkt så gjort. Jeg testet med svart først.
________________________________________________________ ________________________________________________________

Jeg fant raskt ut at det sjabloner ikke var noen farbar vei å gå. Muligens kunne det fungert med flere hender og airbrush. Hovedproblemet var at flatene på bilen ikke var like plane som papiret.

Mønster i A4

Istedet printet jeg ut mønstrene i A4 og prøvde etter beste evne og tålmodighet å kopiere mønsteret over på bilen. Lagde hjelpelinjer på papiret, slik at jeg lettere skulle vite hvor jeg var.

Malingen

Os-m35-DSC21143-640.jpg

Slik så arbeidbordet mitt ut....

Brukte flg. maling:

  • Tamiya Nato Black
  • Tamiya Nato Brown
  • Vallejo Dark Green (Camuflage)
  • Vallejo Camuflage Light Green (For Airbrush)

De tre første blandet jeg Matte medium og Flow Improver i. Synes Tamiya malingen er bedre enn Humbrol, men finner Vallejo'en mye bedre. Det har nok også med at Vallejoen er tynnere, og at jeg ikke er god til å tynne ut Tamiya'en riktig.

Til slutt ble det et lag med Matte varnish. Etterpå leste jeg på boksen at det burde gå 24 timer mellom maling og varnish... Ja ja, det får bli neste gang. Man skal jo lære litt mens man holder på.

En annen ting jeg lærte, var at sort bør males på sist. Mer slitsomt å overmale sort med lysegrønn, enn omvendt.

Motoren ble mørkegrønn, og har forsvunnet fullstendig.

Alt i alt er jeg fornøyd med ombyggingen. Bilen kjører upåklagelig.

Det ferdige resultat

Vel, her er bilen slik den ser ut nå:

Ombyggingsmessig har jeg igjen å sette i en annen bryter, evt. montere lys, få justert hastigheten og lage et stigtrinn på siden. Også noe opprenskning på undersiden. Evt. også bytte hjul.

Vurderer også å fjerne varnishen, og male sort om igjen. Ble ikke helt pent. Dessuten skal bilen detaljeres, med sjåfør og "hjelpemann", noen soldater bakerst på planet, eksospipe, viskere, speil, reservehjul, jerrykanner etc. etc.

Os-m35-DSC21148-640.jpg
Os-m35-DSC21147-640.jpg
Os-m35-DSC21144-640.jpg
________________________________________________________ ________________________________________________________

Artikkelen er skrevet av Øyvind Strøm og beskyttet mot redigering etter forfatterenes ønske. Han har også tatt bildene, kopiering eller gjengivelse er ikke tillatt