Slevigen Truls: Krøderen stasjon

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

I vinter har jeg isolert et kjellerrom som nå har blitt hobbyverksted. Langs den ene langveggen begynner Krøderen stasjon å ta form, og et hull i veggen åpner for framtidig utvidelse av banen i retning Vikersund. På denne siden vil jeg beskrive framdriften i prosjektet med tekst og bilder. Hvor lang tid det vil ta er umulig å vite, og det kommer nok til å gå litt i rykk og napp. Helt ferdig blir jeg nok aldri.

Tidsepoke

Jeg har valgt å gjenskape stasjonen så langt det er mulig slik den var i 1957. Dette var det siste hele året med passasjertrafikk på Krøderbanen, samtidig som det finnes en sporplan som er ajourført samme år.

Sporplan

Å gjenskape hele stasjonsområdet på Krøderen i korrekt målestokk 1:87 krever minst åtte meter i lengderetningen, men mitt kjellerrom er bare fem meter. Jeg har valgt et forbilde fra virkeligheten, og da synes jeg det er viktig å gjenskape det mest mulig korrekt. Noen forenklinger vil en alltid bli nødt til å gjøre. Det viktigste er at forenklingen ikke reduserer troverdigheten. En besøkende som kjenner forbildet skal aldri være i tvil om hva som forsøkes gjenskapt. Elementer fra forbildet kan forminskes eller fjernes helt, men en må alltid beholde et minimumsantall av signaturelementer fra forbildet. Hvor mange og hvilke elementer er ingen eksakt vitenskap. Dette er et av de områdene hvor mj-hobbyen går fra å være lek til kunst.

Sporplanen på Krøderen stasjon ajourført fram til 1956

I planleggingsfasen har jeg jobbet med komprimeringen i Photoshop. Med utgangspunkt i en tegning av området i 1:1000 har jeg klippet, limt, forminsket og flyttet på elementer. Resultatet er tegningen av en stasjon på fem meter. Likevel gjenstår den viktigste delen av arbeidet. Den må skje under byggingen. Selv om noe ser greit ut på en tegning kan det bli nødvendig med justeringer når det åpenbarer seg i tre dimensjoner.

Sporplanen komprimert for å passe inn på fem meter. (Spor 1 og 2 foran stasjonsbygningen er senere forlenget)

Konstruksjon

Jeg har valgt å bygge med en egenutviklet seksjonsstandard. Denne vil jeg beskrive nærmere etterhvert. Jeg hadde ikke behov for stor grad av mobilitet som FREMO-moduler gir, samtidig som jeg ville ha mulighet til å flytte anlegget dersom rommet skulle brukes til noe annet.


Sporlegging

For å få en mest mulig visuelt korrekt skinnegang vil jeg bygge sporet selv med sviller av printplater. På det meste av Krøderbanen er det 25 kg/m skinner, dvs at skinnehøyden er 105 mm. Dette tilsvarer 1,2 mm i 1:87, mens code 40 skinner er 1 mm og code 55 1,4 mm. Sporvekslene har med få unntak stigning 1:9. Svilleavstanden skal være veiledende 850 mm c/c.

Prosjektstatus