Finskala

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Finskalahjul tåler en direkte sammenligning med 1:1 hjul
De fleste mål på moderne mj-modeller vil være skalariktige.

To viktige unntak er hjuprofiler og sporveksler. De mest fulgte modelljernbanestandardene (NMRA og NEM) spesifiserer hjul og spor som er til dels svært langt unna en skalariktig gjengivelse av forbildet. Grunnene til dette er mange og sammensatte. En av de viktigste er kanskje at det har vært en gradvis utvikling fra 30-tallets temmelig grove modelltog til dagens modeller. Ønsket om bakoverkompabilitet har gjort det vanskelig å bryte med tidligere tiders grove hjul og spor. Det har også vært en utbredt oppfatning blant MJ-produsenter at høye flenser og brede hjulbaner gjør at det ikke er så nødvendig med så rigide standarder for spor og veksler.

Finskala er et konsept som tar sikte på å bøte på dette. Målet med finskala er at alle spekter ved en modell skal være så skalariktig som overhodet mulig, også hjul og spor.

I nesten alle skalaer og sporvidder finnes det et finskalaalternativ. (Unntaket er 0n3 siden NMRA-standarden i utgangspunktet ble utviklet som en finskalastandard av Cliff Grandt).

Se også

Eksterne lenker