Veimerking

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Forbildet

  1. Gul stripe brukes kun på veier med minimum 5,5 meters bredde (mellom evt. kantstriper).
  2. Hvit kantstripe brukes kun på veier med minimum 6 meters bredde.
  3. Korte gule striper er 3 meter lange, med 9 meter mellomrom.
  4. Lange gule striper er 9 meter lange, med 3 meter mellomrom.
  5. Stripen er 15 cm bred.
  6. Lysmaster står med 50 meters avstand.

I modell

Min. veibr.
gul stripe
Min. veibr.
kantlinje
Korte gule Lange gule Stripe-
bredde
Mellom
lysmaster
1:1 mål 5,5 m 6 m 3 m 9 m 15 cm 50 m
Skala mm mm mm mm mm mm
H0 63 69 34 103 1,7 575
N 34 38 19 56 0,9 313
Z 25 27 14 41 0,7 227

Eksterne lenker

Veimerking på norske veier er beskrevet i detalj i Vegvesenets Håndbok 049: Vegoppmerking