Trafikkspill

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Trafikkspill er en betegnelse brukt om organisert togkjøring på modelljernbanen.

Det finnes flere måter trafikkspill organiseres på. Noen eksempler følgere nedenfor.

FREMO

Trafikkspillet organiseres mest mulig etter 1:1-forbilder når det gjelder togenes drift og fordeling av oppgaver til trafikkspillerne. Disse får oppgaver som tilsvarer oppgaver ved virkelig jernbanedrift. Trafikkspillet er gjerne knyttet til en tidsepoke eller til og med konkret dato. Man bruker en ruteplan etter 1:1-forbilde Godstrafikken organiseres ved hjelp av vognkort som sørger for at de enkelte godsvognene forflytter seg mellom sendere og mottagere av gods.

Trafikkspilloppgavene

  • Lokomotivførere får tildelt kjøreoppdrag, helst utformet etter 1:1-forbilde i form av utdrag av rutebok for tog XX.
  • Togførere. Dette brukes når det er tilstrekkelig med folk i trafikkspillet. Togfører brukes helst ved arbeidende godstog for å holde rede på godsvognenes ut- og innskifting, vognkortene, at vognenes plasseres i godstog i gunstig rekkefølge, og er overordnet lokomotivføreren hva angår om og når toget kan avgå fra en stasjon.
  • Stasjonene betjenes av eget personale, justert ut fra tilgang på folk og stasjonens størrelse:
    • Togekspeditør (txp) betjener stasjonene for å sikre trygg togframføring, og for å gjennomføre andre oppgaver knyttet til stasjonen så fremt disse ikke utføres av annet personale på stasjonen:
    • Kjøring av skiftelokomotiv eller traktor knyttet til stasjonen. Dette kan brukes både til skiftebevegelser inne på stasjonen og til kipptog til sidespor underlagt stasjonen.
    • Stillverksbetjening
  • Togleder / kontrollsjef. Leder for trafikkspillet.