Tortoise vekselmotor

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Tortoise vekselmotor
Tortoise leveres også i pakker med 6 og 12 til en lavere enhetspris

Tortoise er en vekselmotor som produseres i USA av Circuitron.

Type

Motor med DPTD-kontakt som følger vekselposisjonen

Bruksområde

Tortoise er beregnet for skjult montering under anlegget. Navnet (skilpadde) spiller på bruken av motor framfor spole, noe som gir en tregere og mer realistisk bevegelse. Vekselmotorene er grønne av farge, i likhet med de fleste skilpadder.

Motorene har innebygget to elektriske vippebrytere som skifter når vekselen legges om. Den mest vanlige bruken av ett av disse kontaktsettene er å mate skinnekrysset (hjertestykket) med korrekt polarisert strøm, tatt fra den ene eller andre siden av sporet, siden det nettopp skal veksle med sporvekselens posisjon. Det andre kontaktsettet kan f.eks. brukes i digitalteknikk for å gi tilbakemelding om sporvekselens posisjon.

Tortoisen drives nominelt med 12 V DC, men fungerer med noe lavere spenning også. Ned til 7,5 V er testet og den virker, men slår langsommere over ved lav spenning. Polariteten på spenningen avgjør om vekselen legges den ene eller andre veien. Motoren tåler å stå under full spenning hele tiden, men det holder også at spenningen er på under selve omleggingen. Det gjør at Tortoisen kan styres av både av-på-brytere og av momentbrytere.

Hvis man bruker en enkel strømkilde må man polvende strømmen med en to-polet vippebryter (DPDT) på samme måte som man ved analog drift retningsvender kjørestrømmen på en DC-bane. Hvis man derimot har en strømkilde som både leverer +12 V DC og -12 V DC, og en 0-volt "i midten", kan man greie seg med en-polede vippebrytere (SPST) eller momentbrytere. Vippen har to posisjoner som kobles til enten + eller -, og de to momentbryterne som skal til kobles tilsvarende til + eller -.

Dokumentasjon

Bruksanvisning (engelsk) side 1
Bruksanvisning (engelsk) side 2

Tilkobling

Skissen nedenfor viser hvordan skinnekrysset (hjertstykket) kan polariseres ved hjelp av et av kontaktsettene på Tortoise.

Tortoisetilkobling.jpg

Demontering og vedlikehold

Det står klart utenpå maskinen at garantien opphører dersom man bryter noen av forseglingene og åpner motoren. Det er imidlertid fullt mulig å åpne en Tortoise uten at den ødelegges av den grunn. Det kan være grunner for at man vil åpne den:

  • En eller flere av print-lederne har brukket av slik at det er vanskelig/umulig å lodde seg til lederen.
  • Vippekontaktene virker dårlig, og man vil forsøke å rense dem.
  • Drivverket virker å kunne trenge litt glidemiddel.

Bildene nedenfor viser en åpnet Tortoise.

Bildet viser hvordan delene er plassert når de er på plass. Når man skal sette sammen en Tortoise igjen, starter man med de små sorte tannhjulene. Så motoren som står på et printkort. Dernest trer man det tannhjulet med den lange aksen gjennom hullet i printent. Til sist legger man på plass aktuatorarmen som også inneholder glidekontaktene for vippebryterene.

Tortoise-sesT1551.jpg

Her ser man printet og glidekontaktene. Dette er ganske enkelt, men ikke støvbeskyttet i særlig grad. Det betyr at det kan hende at Tortoisen må ha en service engang dersom det er kommet for mye støv inn i den, og de elektriske kontaktene fusker.

Tortoise-sesT1547.jpg