Strøm Øyvind: Krig i H0

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hvorfor politikk og MJ?

Idéen tok form under USA's massive press mot sine allierte for å støtte en invasjon av Irak. På denne tiden var Tyskland og Frankrike direkte i opposisjon til USA's synspunkt at Irak skulle angripes. Det falt USA tungt for hjertet.

Jeg trengte et tema til min FREMO/FCS modul, så jeg forestillte meg at USA angrep et alliert land. "Either you are with us, or you are against us!"

Derved var den Europeiske ministaten og Nato-medlemmet Disputia født.

Modulen ble i praksis et stort diorama hvor man ser en amerikansk panserkolonne rykke frem parallelt med en hovedvei. Scenarioet er at de amerikanske fortroppene akkurat er tatt under ild.

Byggingen

OS-Mil-fremo-oversikt.gif

Story

Frem mot første fremvisning av denne modulen, la jeg ut en slags opptrapping av konflikten på Norsk MJ-forum.

Her var etteretningsrapporter, bilder og video fra helikopteroverflyvninger.

14/10-2002

E-brief 03/2002 - Disputia - Top Secret

Situasjon: USA har trappet opp retorikken kraftig etter at vår regjering har nektet å etterkomme USA's krav om å innstille kritikken av USA's politikk overfor Irak. England har erklært sin stöøtte til USA, og disse har begynt å flytte styrker til nabolandet. Flere andre Natoland ventes å stille seg på USA's side. Russland, Kina og Frankrike har protestert, men USA blokkerer alle forsøk på å behandle dette i Sikkerhetsrådet. Det er store demonstrasjoner til stötte for Disputia i alle Europeiske byer. Det er kjent at USA's president søker autorisasjon i kongressen for å gå til "en begrenset operasjon" mot et annet NATO-land. Forsvarsjefen har i dag gitt ordre om å sette landets væpnede styrker på høyeste beredskapsnivå. Det er iverksatt objektsikring av de viktigste objekter og personellsikring av landets ledelse. Det er ventet at ordre om generell mobilisering utstedes senest i morgen.

E-hendelser siste døgn. Det er observert betydelig aktivitet fra ambassadepersonell i USA-vennlige land. I alt 15 personer med diplomatisk immunitet er bortvist fra objekter av sivil eller militær betydning. Flere langtransportkjøretøy er observert på uvanlige steder, nære militære objekter. Det er registrert 36 overflyvninger av ubemannede rekognoseringsfly. En overvåkningssatelitt er nå i geostasjonær posisjon over Disputia, og andre lavereflyvende satelitter passerer klokken 08:00, 13:00, 18:00 og 22:00 Tapping av kommunikasjon med satelitter viser interesse for aksen langs hovedveien fra sydvest mot hovedstaden. En observasjon av helikopter i landets sydvestlige del i forrige uke, settes nå i fobindelse med situasjonen. Muligens er fiendtlige spesialstyrker landsatt. Det er gjort to ubekreftede observasjoner av soldater, muligens fiendtlige spesialstyrker. Viruset Bugbear har spredd seg eksplosivt de siste døgn. Det antas at dette er ledd i en sterk økning i elektronisk krigføring, men det er uvisst.

E-messig vurdering neste 24 timer. Det forventes at USA vil øke presset både på Disputia og på andre vestlige naboland. Det forventes at presset vil være av både diplomatisk karakter og som trussel om militær aksjon. Det må forventes at fiendens etteretningsvirksomhet/oppklaringsvirksomhet vil øke ytterligere. Det er sannsynlig at fiendlige spesialstyrker vil operere på vårt territorium. Det forventes ikke krigshandlinger de nærmeste 24 timer.

Del 2. Jeg har også fått litt inside informasjon om krigsforbredelsene i Disputia. De militære verkstedene er i full gang med å sette kjørende materiell i stand, samt å male kamuflasjefarger. Det er en utfordring at også fienden bruker Nato-materiell og farger. Uniformsfabrikkene syr kamuflasjedrakter på harde livet. Det foregår stillingsarbeide på en rekke steder. Rekognoseringslag har vært ute for å finne egnede leirsteder, og teltfabrikkene arbeider for å dekke manglen på telt. Forsyningskommandoen holder også på å etablere levering av jordbruksprodukter etc. Spesielle gartnerlag er også ute for å forvirre fiendens etteretning. De flytter om på trær og annen vegetasjon, slik at satelittbildene skal bli verdiløse. Dette gjelder også landskapsarkitekter og vei-ingeniører, som arbeider på overtid. Jernbanen langs hovedveien i sydvest er også i ferd med å ferdigbygges.

22/10-2002

Natt til lørdag ble styrker fra begge sider kjørt i stilling. Store snemengder i Gøteborgområdet truet med å stanse fremrykkingen, men det gikk med en hårsbredd.

USA og deres allierte rykket frem langs aksen jernbane/hovedvei mot hovedstaden fra sydvest. Fremrykkingen ble sterkt sinket at at veien ikke var kjørbar, samt at jernbanesporet var fjernet (onde tunger vil påstå at det aldri hadde vært noe spor der). Ingeniørtroppene startet veibygging ca. klokken 09:05, og mindre enn en time senere var veien kjørbar. Jernbanesporet ble først operativt senere på dagen. Imidlertid oppdaget rekognoseringstyrkene at deler av brua lenger fremme var sprengt og at det faktisk var stor risk for å kjøre i elva. Dessuten hadde fienden forskanset seg kraftig i området.

Derfor ble en mindre kavalerienhet sendt ut i en omgående bevegelse. På grunn av dårlig vær var ingen nye satelittbilder tilgjengelige, og ved en feil fikk styrkesjefen et gammelt bilde presentert som et nytt. Dette viste ingen FI aktivitet i området.

En bro over en elv var sprengt, men broleggeren "Biber" la ut en 26 meter lang bro, under dekke av to leoparder. En Leopard 2 og en Cheftain kjørte over og dekket overgangen ytterligere. Veien videre virket farbar, slik at det ikke var nødvendig å kjøre over annet ingeniørmateriell til å begynne med.

Luchs

En Luchs (Tysk, oppklaring, hjuldreven) kjørte over og oppover langs elven.

Luchs er meget stillegående, og kan kjøre like raskt i begge retninger. Den har en sjåfør i hver ende.

Luchs
Observasjon

Walker

En Walker (Amerikansk, oppklaring, beltedreven) kjørte over og tok teten i kolonnen.

Walker

Følgeinfanteri

Foran og rundt Walkeren gikk en del følgeinfanteri. De fant og undersøkte en del stillinger, som ikke var besatt.

Stillinger undersøkes
Følgeinfanteri

Kanonlag

På andre siden av skogholdtet var imidlertid styrker fra disputia i ferd med å etablere en fremskutt leir. Fremskutte OP'er varslet at fienden var i ferd med å krysse elven, og dette utløste hektisk aktivitet. Et RFK-lag (84 mm rekylfri kanon) ble sendt ut, og var de eneste som hadde rukket i stilling da lyden av Walkeren og en Leopard tordnet mot dem.

Kanonlagets stilling
Fiendtlig soldat nærmer seg stillingen

M-35

Flere M-35 (tilsvarende vår M-6) var på vei inn i skogholdtet med soldater som skulle besette stillingene der.

M35 på vei
Soldater på lasteplanet
Stile før stormen
GO-GO-GO

Leiren

Kokkelaget som skulle forbedre en bedre middag for diverse höyere sjefer ble evakuert, men ingen varslet de to menige soldatene som ble sittende å skrelle poteter. Vaktene ved ammunisjonslageret ble også på sin post.

Striden starter

Midt på dagen oppdaget følgeinfanteriet til de angripende styrker en stilling, varslet og åpnet ild mot den. Men forsent. RFK gjengen avfyrte en panserbrytende granat og satte Walkeren ut av stilling. Lenger nede i veien kunne de se leopardens tårn rotere mens de prøvde å lokalisere fienden. De ladet raskt om til sprenggranat for å sende 600 stålkuler over følgeinfanteriet. Fremrykkingen til de allierte stanset fullstendig opp.

På dette tidspunkt fikk stridsledelsen tilbud om forsterkninger som ankom litt ut på neste dag. Støttet av helikoptere fikk begge sider tilført materiell, bl.a. to Abrams tanks.

På tross av dette lyktes det ikke noen av sidene å få overtak, og like før klokken 17:00 søndag, ble det inngått våpenhvile.

Styrkene ble trukket tilbake, og det rapporteres at det eneste synlige er at en god del vegetasjon ble revet opp, spor etter kjøretøyene, noen hensatte telt, et RFK-lag fortsatt i stilling, og en menig soldat som fortsatt sitter og skreller poteter.

Det ventes at FN vil vedta å sende fredsbevarende styrker til området, slik at det muligens vil bli endel hvite kjöretøyer å se på et tidspunkt.

Det er også påkrevet med omfattende vegetasjonsmessige arbeider.

Innlegg på Norsk MJ Forum

Lenke til innlegget


Artikkelen er laget av Øyvind Strøm og beskyttet mot redigering etter forfatterenes ønske.