NSB type 24

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Damplokomotiv NSB type 24
Leveransefoto av 24a 147. Loket er vokset for anledning, og representerer ikke korrekte farger som driftslok.
Type 24 var en godstoglokomotivtype hos NSB for baner med 12 tonns akseltrykk og derover. 15 lok ble produsert. Typen var nesten identisk med type 22 som ble utviklet for Gjøvikbanen og Bergensbanen i 6 eksemplarer, levert mellom 1906 og 1908. Dette var compound våtdamplokomotiver (22a). Den første 24-maskinen ble også levert til Gjøvikbanen, 24a 147 i 1909, og var også en compound våtdamper. Ytterlig 4 compoundere type 24a ble levert i 1909, alle til Randsfjordbanen.

Overheting var imidlertid på vei inn (21b 208 den første i Norge), så den neste til Gjøvikbanen, 24b 148, ble bygget som tvilling overheter i 1910. Utseendemessig skiller compoundlokene seg fra tvillinglokene på sylinderpartiet. Compounderne har flatsleider og en stor og en liten sylinder, mens tvilling overheterlokene har rundsleieder og like store sylindre. Brimalms modell er av tvilling overheter.

En 24c-variant på tre lok ble levert i 1921 fra Nohab. Den skilte seg fra 24b ved at den ble levert med forvarming av fødevannet. Dette utstyret ble senere demontert, og i praksis ble da type 24b og 24c like.

Samtlige compoundlok ble etterhvert ombygget til tvilling overheter. 24d var en overgangsvariant med compound overheter som ble anvendt på den første 24a-maskinen 147. Etterhvert ble samtlige 24a-lok til 24b-lok.

  • 24a: 147, 194-196, 210. Bygget 1909-10. Thune eller Hamar.
  • 24b: 148, 221, 222, 236, 264-266. Bygget 1910-13. Thune
  • 24b oppr. 24a: 147, 194-196, 210. Ombygget 1938-49
  • 24d oppr. 24a: 147. Ombygget 1924
  • 24c: 404-406. Bygget 1921 Nohab.

24-lokene har vært i bruk i samtlige jernbanedistrikter unntatt Narvik (beslektet men tyngre variant på Ofotbanen var type 19/28), og bare kortvarig i Trondheim distrikt. Anvendelsen har typisk vært på sidebanene som ikke tålte de tyngre godstoglokene av type 33 og 39, og universallokene type 26, 31 og 63.

24b 236 er bevart på Krøderbanen, og utgjør banens mest anvendte og anvendelige trekkraft. 236 har også vært brukt på Krøderbanen i NSB-tiden, men da som godstoglok, og ikke i persontog som den nå brukes i veterantogene.

Driftstid 1909 - 1970
Forvaltning NSB
Nummer: {{{nummer}}}
Akselrekkefølge 1'D-2'2'
Omtale og bilder på Jernbane.net
Enhetsoversikt og bilder i NJKs materielldatabase


Skala H0

Modeller etter nummer

NSB nr. Utførelse/design Produsent(er) Produksjonsår Artikkel nr. Bilde
24b
Løse nummer
Etterkrigsutførelse Brimalm Engineering 2000 ? Brimalm-24b.jpg


Brimalm Engineering type24b