MJwiki:Slik bruker du kategorier

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

MJwiki bruker kategorier til å samle artikler som omhandler samme tema på en lettfattelig måte.

Hva en kategori er

En kategori kan sammenlignes med en mappe. Artiklene er det som ligger inne i mappa.

En mappe kan også ha nye mapper inni seg. Disse er da underkategorier i forhold til den mappa (kategorien) de ligger i.

Kategoriene brukes derfor til å organisere artiklene på tema, slik at det går an å finne fram til artikler ut fra et tema eller emne, uten at man vet hva artiklene måtte hete.

De øverste kategoriene

Dette gir en grovinndeling av artiklene i leksikonet.

I tillegg finnes det et par andre spesialkategorier som brukes av avanserte brukere.

Hefte rett kategori til en artikkel

Enhver artikkel bør være tilknyttet minst en kategori. Som hovedregel bør man se om en av de øverste kategoriene nevnt ovenfor er passende. Alternativt kan man se om noen av andre eksisterende kategoriene er passende. En oversikt over alle kategoriene finner man her: Spesial:Kategorier

Syntaks

[[kategori:kategorinavn]]

Denne kan egentlig plasseres hvor som helst i teksten, men siden de viser seg nederst på en wiki-side, er det greit å plassere de helt i bunnen av artikkelteksten også. Flere kategorier på samme artikkel oppnås ved å gjenta måten slik syntaksen beskriver. Wikien skjelner i kategorinavn ikke mellom store og små bokstaver.

Opprette en ny underkategori

Vanligvis er det unødvendig for en artikkelforfatter å opprette nye underkategorier, men det finnes tidspunkter det er riktig å opprette en ny underkategori.

Når?

Man oppretter nye underkategorier dersom:

 • du starter en serie med artikler om et nytt emne (eksempler Kategori:Komponenter og Kategori:Kretser)
 • artikler som hører naturlig sammen må separes for å tydeligjøre forskjellene mellom artiklene (f.eks underkategoriene til Kategori:Komponenter)
 • antallet artikler som hører naturlig sammen sterkt overstiger antallet artikler som ikke hører naturlig sammen disse
 • antallet artikler som hører naturlig sammen overskygges av artikler som ikke hører naturlig sammen med disse (eks Kategori:Digitalstyring mot Kategori:Elektro og styring)

Hvorfor?

 • Underkategorier fremhever artikler som naturlig hører sammen
 • Underkategorier fremhever forskjeller mellom artikler som naturlig hører sammen
 • Underkategorier gjør det enklere å lese andre artikler, uten å måtte lese uinteressante artikler

Hvordan?

Den enkleste måten å opprette underkategorier på, er ved å oppgi navnet på den nye kategorien i en artikkel. Når artikkelen er publisert klikker du på den røde linken som navngir den nye kategorien for å opprette den. Skriv en liten tekst om hvikne artikler som hører hjemme i kategorien. Avslutt med å skrive inn hvilken kategori den nye kategorien hører hjemme under, og publiser kategorien. Artikkelen du publiserte vil nå være oppgitt i den nye underkategorien.

Hvordan unngå feil?

 • Aldri opprett en underkategori for én enkelt artikkel dersom den godt kan stå sammen med andre artikler
 • Opprett underkategorier for enkeltartikler som hører naturlig sammen, kun dersom det er nødvendig for å fremheve forskjellene mellom artiklene
 • Bruk alltid et navn som passer til innholdet og som er lett forståelig
 • Bruk aldri et 100% korrekt navn på kategorien dersom dette navnet ikke brukes til vanlig (lett forståelig er viktigere enn 100% korrekt)