MJwiki:Slik beskriver du elektroniske brikker

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Når du skal gi en beskrivelse av en elektronisk brikker, er det viktig at du har brikkens offisielle datablad foran deg. Data sheet archive inneholder de fleste databladene som er utgitt. I tillegg har de fleste produsenter av databrikker en database med datablader. For logikkbrikker i 4000-serien og 7400-serien har Philips Semiconductors en database her.

Når du oppretter en slik side, bruk brikkens nummer uten eventuelle familiebetegnelser som tittel på siden. F.eks. 7400, 74AB00, 74HC00, 74HCT00, 74LS00 er alle 7400-brikker, men av forskjellige familier, og skal beskrives som 7400.

Innledning


Skriv en kort innledning der brikkens funksjon beskrives.

For eksempel:

74XX er en NOR-brikke i 7400-serien.

Brikken har fire porter, hver med to innganger og én utgang.

Brikkens utganger er aktiv høye/aktiv lave.

Brikkens funksjon aktiveres når klokkepulsen går lavt/går høyt.

'''74XX''' er en [[NOR-brikke]] i [[7400-serien]].

Brikken har fire porter, hver med to innganger og én utgang.

Brikkens utganger er [[aktiv høy]]e/[[aktiv lav]]e.

Brikkens funksjon aktiveres når klokkepulsen [[går lavt]]/[[går høyt]].

Avslutt innledningen med en horisontal strek (----), før du beskriver brikkens funksjonstabell.

Funksjonstabell


7404 har følgende funksjonstabell:

Funksjonstabell:
(Eventuelle merknader settes i parentes)

Inngang Utgang
H L
L H
Funksjonstabell:
<br>(Eventuelle merknader settes i parentes)
{|border= "1" cellpadding="4" cellspacing="0"
|'''Inngang'''
|'''Utgang'''
|-
|H
|L
|-
|L
|H
|-
|}

Avslutt Funksjonstabellen med en horisontal strek (----), før du beskriver brikkens pinliste.

Pinliste


I brikkens pinliste beskriver du hvor brikkens funksjoner sitter. Pinnene nummeres moturs og forklares i tabellen i stigende rekkefølge. Dersom brikken inneholder flere like deler er det viktig at pinnene settes opp i tabellens linjer i delenes nummererte rekkefølge, selv om dette tilsynelatende bryter med forrige settning. Det samme gjelder dersom brikken har flere pinner med samme nummererte funksjon, da skal alltid pinnene settes opp i tabellens linjer i funksjonens nummererte rekkefølge.

I beskrivelsen bruker du n (liten N) eller x (liten X) for å angi at brikken har flere like deler.

7473 har følgende pinliste:

Pinliste:

Pinne Symbol Funksjon
1,5 xCP Klokkepuls
2,6 xR Reset (0)
3,10 xK Funkjsonsinngang
4 Vcc Regulert +5V
14,7 xJ Funksjonsinngang
13,8 xQ_ Invertert utgang
12,9 xQ Utgang
11 GND Jord/0V
Pinliste:
{|border= "1" cellpadding="4" cellspacing="0"
|'''Pinne'''
|'''Symbol'''
|'''Funksjon'''
|-
|1,5
|xCP
|[[Klokke]]puls
|-
|2,6
|xR
|Reset (0)
|-
|3,10
|xK
|Funkjsonsinngang
|-
|4
|Vcc
|Regulert +5V
|-
|14,7
|xJ
|Funksjonsinngang
|-
|13,8
|xQ_
|Invertert utgang
|-
|12,9
|xQ
|Utgang
|-
|11
|GND
|Jord/0V
|-
|}

I tabellen over ser du at brikkens pinner er beskrevet i stigende rekkefølge, men at pinne 14 er plassert foran pinne 7. Dette er gjordt fordi funksjonsinngang 1J er på pinne 14, mens 2J er på 7. Som beskrevet i malen, skal pinnen til brikkens del 1 alltid stå foran pinnen til brikkens del 2.

Kategorier


Kategoriene brukes for å gjøre det enklere å lete seg frem til brikkene fra kategorien Komponenter. Du kan finne alternative brikker ved å se på funksjon eller serie. Hver brikke må tilhøre én funksjonskategori, selv om den ikke tilhører en serie.

Manglende kategorier må opprettes som underkategori til Komponenter ved å sette inn teksten [[Kategori:Komponenter]] når du oppretter kategorien.

Serier

Følgende serier brukes i MJwiki:

[[Kategori:4000-serien]]
[[Kategori:7400-serien]]
[[Kategori:NE555-serien]]
[[Kategori:ULN2800-serien]]

Funksjon

Følgende funksjoner brukes i MJwiki:

[[Kategori:AND-brikker]]
[[Kategori:Darlingtonbrikker]]
[[Kategori:Digitale brikker]]
[[Kategori:Flip-Flop-brikker]]
[[Kategori:Invertere]]
[[Kategori:Klokke-brikker]]
[[Kategori:NAND-brikker]]
[[Kategori:NOR-brikker]]
[[Kategori:OR-brikker]]
  • Lykke til!
Mer hjelp