Kryss

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Begrepet kryss i jernbaneterminologi kan bety to ting:

  • Den delen av skinnekrysset på en sporveksel som består av to vingeskinner og krysspissen. I MJ-sammenheng kalles denne av mange for hjertestykke, men dette er altså et begrep som er hentet fra et annet sted enn NSB, JBV el.l., antagelig fra dansk eller tysk (Herzstück). På egnelsk er betegnelsen frog.
  • Kortform for sporkryss, dvs. der to spor krysser hverandre uten mulighet for å kjøre over på det kryssende sporet. Man kan imidlertid kombinere kryss og sporveksler slik at man kan kjøre over på kryssende spor eller bare krysse over. Dette er en kryssveksel. Et kryss kan laget for nær sagt hvilken som helst kryssingsvinkel, mens en kryssveksel krever kryssingsvinkel på omlag 15 grader eller mindre.