Digitalisering av eldre analoge lok

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Montering av dekoder i Roco 43226, NSB type 61

Rocos modell fra 1987 av NSB type 61, "Gammeltysker"


Roco 43226 kom på markedet i 1987, altså lenge før digitalstyrte lok var vanlig. Loket har derfor ingen ferdig plugg for å sette i dekoder, så digitalisering av dette loket, og andre uten slik plugg, krever litt ekstra arbeid.

Monteringen skjer gjennom disse trinnene:

  • Finne en egnet plass for en dekoder
  • Anskaffe en dekoder med ledninger som passer inn der man vil ha dekoderen, og som har ytelse stor nok for det aktuelle loket
  • Skaffe til veie plass for dekoderen. Det kan medføre inngrep i loket.
  • Koble ledningene til dekoderen i følge dekoderens bruksanvisning
  • Sikre at dekoderen enten er montert fast eller at den er sikret mot kortslutninger.

Den videre beskrivelsen viser en mulig måte montere dekoder i Roco 43226.

Finne en egnet plass for en dekoder

Det vil være gunstig at dekoderen plasseres så nære det stedet der ledningene fra dekoderen skal kobles til loket, slik at man slipper å skjøte ledningene og dra ledninger i loket. Særlig er dette viktig på damplok der det er mye vanskeligere å skjule ledninger enn diesellok og elektriske lok. For dette lokets del ligger motoren i tenderen, og det var da nautrlig å se etter en plass i tenderen, og toppen av kullkassa viste det seg mulig å skaffe plass; se lenger ned.

Anskaffe dekoder

Hvis man allerede har en dekoder som er egnet, vil det være naturlig at man finner en plass for den i loket. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan det være en utvei å finne en mindre dekoder, og som ellers gjør nytten i forhold til hvor mye strøm loket krever, og hvilke funksjoner man ønsker. I dette tilfellet er det benyttet en Lenz Silver+-dekoder som tåler 1 A.

Skaffe til veie plass for dekoderen

Siden de eldre lokene ikke er forberedt for å montere inn dekoder, så er det heller ikke sikkert at det finnes en naturlig plass for den. I dette tilfellet var selve kullene i kullkassa av støpegods og ganske kompakt. Her var det mulig å få mer plass ved å erstatte kullhaugen med en ny som var mer hul.

Bildet nedenfor viser hvordan den opprinnelige kullkassetoppen ble erstattet med en av styrenplast, og så med ny kull utenpå. I andre tilfeller kan man være nødt til å gå mer drastisk til verks for å skaffe plass for en dekoder. Husk at den trenger en viss grad av kjøling, så den må ikke bygges for tett inn.

Opprinnelig "kull" i kullkassa er erstattet med en tilsvarende men med en gulv (i styrenplast) høyere opp som gir plass for dekoderen.

Koble ledningene til dekoderen i følge dekoderens bruksanvisning

Med en dekoder med lednnger følger det koblingsanvisning. For Lenz sine dekodere gjelder disse fargekodene:

  • Rød og sort: fra strømopptakene på hjulene, dvs. strøm inn til dekoderen. Polariteten er ikke avgjørende, men Lenz anbefaler at rød går til strømopptak (hjul) på høyre side, og sort til venstre side. Som analogt lok, gikk ledningene som rød og sort skal kobles til, direkte til lokets motor. Dekoderen skal styre strømmen til motoren, så dekoderen må derfor kobles inn mellom strømopptak og motor. Det skjer ved at strømmen fra hjulene (evt. slepesko) kobles framotoren og over på dekoderens rød og sorte ledninger.
  • Oransje og grå: strøm til motoren. De ledningene som tidligere gikk fra motoren til strømopptakene, skal nå ledes via dekoderen. Oransje og grå ledning kobles altså direkte til motorens to poler. Rød ledning inn - oransje ut. Sort inn - grå ut. NB! Dette krever at motoren faktisk har to poler som er elektrisk atskilt fra ramme og gods i loket. Mange lok benytter nettopp godset som den ene lederen. Det er fortsatt mulig ved digitalstyring, men selve polene til motoren må kunne frikobles godset.

Normalt finnes det både drosler og kondensatorer ved motorens poler som virker som støyfiltre. Dette må fjernes ved montering av dekoder.

  • Hvit og gul er til retningsstyrt belysning. Spenningen er nesten som innspenningen fra sporet. Ved lamper eller dioder som skal ha lavere spenning enn dette, må det settes inn seriemotstand på henimot 1000 ohm, avhengig av hvilken driftsspenning disse er konstruert for.
  • Blå er returledning fra denne belysningen.

Bildene til høyre viser hvordan dekoderen ble montert på dette loket. Belysning ble ikke montert i den omgang på dette loket, så bildene viser bare det som er tilstrekkelig for å kjøre loket digitalt.

Dekodertilkboling: rød og sort ledning fra strømopptak til dekoderen
Dekodertilkobling: oransje og grå ledning til mtorens poler.

Sikre dekoderen

Dekoderen er ikke uten videre isolert elektrisk fra omgivelsene. Tvert i mot ligger lederne ofte helt åpne. Samtidig er det viktig med litt luft rundt komponentene for kjølingens skyld, så man bør ikke pakke inn dekoderen for mye heller for å beskytte den mot overslag. I dette tilfellet ble isoleringen mot metall ordnet ved en tilpasset pappskive under dekoderen, slik et bilde lenger opp viser.