Bruksanvisning Digitrax DCS50 Zephyr (norsk)

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Denne artikkelen er dessverre ufullstendig. Om du vet mer kan du hjelpe MJWiki ved å utvide den.


DCS50 Zephyr er en kombinert booster og kontrollstasjon produsert av Digitrax som er Loconet kompatibel. Boosteren har en maks belastning på 2,5 ampere, og kan drives enten av en transformator som leverer maks 16V vekselstrøm eller en transformator som leverer maks 22V likestrøm.

Siden DCS50 Zephyr er Loconet kompatibel, så kan systemet utvides med andre Loconet kompatible komponenter.

Nedenstående er en oversettelse av den engelske bruksanvisningen. Det gis ingen garanti for riktig oversettelse. Se Forbehold

Det vil også være referanser til en del diagrammer i bruksanvisningen, som ikke vil finnes nedenfor. I tillegg vil endel betegnelser være på engelsk for ikke å forvirre i forhold til plasseringen av elementene som beskrives på DCS50 Zephyr.

Oversikt

Teaser zep.jpg

DCS50 Zephyr er en kombinert booster og kontrollstasjon. Denne er designet for å enkelt kunne forstås og brukes, samtidig som den er beregnet for utvidelse gjennom Loconet.

DCS50 Front panel

Før du velger et lokomotiv for kjøring, bruk litt tid på å sette deg inn i funksjonene, kontrollene og displayet på fronpanelet.

1. Hastighetsregulatoren er det store sølv og sorte håndtaket på den høyre siden av DCS50. Denne regulerer lokomotivhastigheten fra Stopp til Maksimum. Ved å dreie denne med klokken øker man hastigheten og ved å dreie denne mot klokken, så reduserer man hastigheten.

2. Retningsvelgeren er det lille håndtaket nede til venstre på DCS50. Denne velger kjøreretning, enten framover eller revers. Dette håndtaket regulerer også bremsefunksjonen. Dersom du har valgt en lokomotiv-adresse og retningsvelgeren er i bremseposisjon, så vil bremse-lampen blinke til lokomotivet står helt stille, for så å lyse konstant. Dersom du så velger enten framover eller revers, så blinker bremse-lampen for å indikere at lokomotivet akselererer tilbake til den hastigheten som er stilt på hastighetsregulatoren.

3. Det er 20 taster på "tastaturet" på DCS50, inkludert et fullt numerisk tastatur for direkte input av numeriske (tall) verdier. Noen av disse tastene har flere funksjoner i kombinasjon med andre taster eller når tastene trykkes i en bestemt rekkefølge.

4. Spor status lampen lyser når det er strøm på sporet og mørk når strømmen er skrudd av. Strømmen må være påskrudd for å kunne kjøre tog. Trykk på Power-tasten for å skru strømmen av og på. Dersom du må skru av strøm til anlegget ditt, trykk på Power-tasten og sett anlegget i nødstopp-modus.

DCS50 LED display

DCS50 har et LED-display som består av 4 tall/bokstaver i hoveddelen av displayet og 4 indikator-punkter øverst i displayet. Når du kjører et lokomotiv, vil du kunne se valgt adresse i displayet og Function Indicator Dot vil lyse. Dette betyr at hastighetsregulatoren kan kontrollere hastigheten, og retningsvelgeren kan kontrollere retningen, eventuelt bremsing av lokomotivet. I tillegg vil nummertastene kontrollere aktuelle funksjoner på lokomotivdekoderen.

Displayet har 3 andre indikator-punkter assosiert med mer avanserte funksjoner tilgjengelig på DCS50.

  • Jump Indicator Dot viser om en eller flere Jump-porter er i bruk
  • MU Indicator Dot viser om en Multi-unit eller consist er aktiv
  • Switch Indicator Dot viser om systemet er i Switch-modus for styring av veksler eller oppsett av systemvalg.

Oppkobling av DCS50

1. RAIL A & B for tilkobling av DCS50 til skinnegangen på anlegget

2. PROG A & B for tilkobling av programmeringsspor

3. JUMP 1 & 2 for tilkobling av en eller to eksterne likestrøms-håndkontrollere

4. POWER-IN tilkoblingspunkt for strømtilførselen

5. LOCONET PORTS A & B for tilkobling av Loconet til DCS50 (f.eks. håndkontrollere, infrarød mottaker, ekstra booster osv.)