Trondhjem Modelljernbaneklubb - TMJK

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Tmjklogo sh.jpg
Fra et av de første klubbmøtene

TMJK er Norges eldste modelljernbaneklubb. Klubbens hovedaktivitet er bygging og drift av et klubbanlegg i H0-skala med toskinnedrift etter norsk forbilde.

Historie

Den eldste delen av gamleanlegget.

TMJK ble stiftet i 1955 av tre ivrige jernbaneentusiaster fra Trondheim og er med dette landets eldste MJ-forening og byens eldste fritidshobbyorganisasjon. I de første årene holdt klubben til hjemme hos medlemmene, men flyttet senere inn i et lokale på loftet i Jernbanefolketshus i Kjøpmannsgata. Der ble det bygget et anlegg til eget bruk, samt et anlegg på oppdrag fra Jernbanemuseet på Hamar.

Klubben ble i 1965 nødt til å flytte og klarte å skaffe et nytt lokale på Nidarvoll Skole. Her ble det bygget et ganske stort anlegg som skulle representere et tenkt stykke Norge i midten av 50-årene.

Dette anlegget var nok et av Norges fineste anlegg å se på, og er omtalt i flere bøker og magasiner. Høsten 1995 ble anlegget revet etter ca 25 års bygging for å gjøre det mulig å utvide lokalene. Ett av stasjonsområdene fra Glomfjordbanen ble tatt vare på og var en del av Glomfjordbanen versjon 2 som ble bygget opp etterpå.

I 2021 ble klubben nødt til å flytte av Nidarvoll skole, som skulle rives og gi plass for en ny kombinert barne- og ungdomsskole. Trondheim kommune bistod med nye lokaler av omtrent samme størrelse på tidligere Ringve videregående skole. Avtalen gjelder for "inntil videre", noe som førte til at anlegget bygges om til en mobilt anlegg med delvis Fremo-grensesnitt.

Vindheimbanen 2007–2021

Vindheim stasjon, kjørekveld i 2018
Parti fra Ødsledal 2020
Anleggsplan 2018. Nedre plan
Anleggsplan 2018. Øvre plan

Høsten 2006 ble det bestemt at klubben nok en gang skulle begynne på nytt anlegg. Etter en grundig planleggingsprosess kom klubben i gang med Glomfjordbanen versjon 3. Banen er en videreutvikling av den gamle historien om denne fiktive sidebanen et sted i Trøndelag, men denne gangen med mye lengre kjørestrekninger, og i to plan! En nøyaktig sporplan for første del av anlegget ble laget. Strukturen var enkel: 1) En enkeltsporet hovedlinje bestående av åtte stasjoner fra Øvre Fiklagard (nærmest Oslo), via stasjonene Ødsle, Vindheim, Olmli, Undredal, Ørskosen, Rivesund til Nedre Fiklagard. Fiklagardene er skyggestasjoner/togmagasiner. 2) Andre del av anlegget var en sidebane som går ut fra Vindheim stasjon på hovedlinjen. Sidebanen skulle fysisk forlate hovedlinjens anlegg ved å stige i terrenget over Olmliene og i en gå over hodene på folk (170 cm over gulvet) over på et eget anlegg for seg. Denne del 2) ble aldri bygget annet enn et par meter ut fra Vindheim stasjon, og bare delvis detaljplanlagt.

Det forrige anlegget ble revet straks etter messen våren 2007, og 1. april startet TMJK med det nye anlegget. Det er brukt mye tid på å bygge et rom inne i rommet som en god omramming om banen og fordi et to-etasjesanlegg krever særskilte bærekonstruksjoner. I himlingen over anlegget ble det ordnet med kabelkanaler for belysning. Selve anlegget ble bygget i seksjoner som lett kunne tas fra hverandre. Det viste seg svært nyttig da anlegget måtte flyttes i 2021, men ble også utnyttet de første årene ved byggingen ved at enkeltseksjoner kunnes tas ut og arbeid kunne gjøre på benk eller til og med at et medlem tok med seg en seksjon for å bygge på den hjemme.

De første årene gikk oppbyggingen av anlegget ganske raskt. Presise konstruksjonstegninger ble laget, og mange deltok med å materialisere disse. Rundt 2010 hadde klubben omtrent 50 aktive medlemmer. Ved utgangen av 2012 var hovedlinjen ferdig lagt mellom stasjonene Øvre Fiklagard, Ødsle, Vindheim, Olmli, Undredal, Ørskosen og Nedre Fiklagard. De to Fiklagard-stasjonene er skyggestasjoner som på sikt er tenkt flyttet over i et annet rom for å gi plass til et par stasjoner til, ikke minst den store Rivesund stasjon, som i mangt har Trondheim st som forbilde. Det gjenstod noe på den elektriske utrustningen til at banen er kjørbar. Landskapsarbeidet var kommet langt i Ødsledal, og grovlandskap var på plass ved Ødsle og Undredal stasjoner også.

17. november 2016 ble det arrangert trafikkspill for første gang, og med togruter. Etterhvert ble det avholdt kjørekvelder en gang i måneden. Ved et nødvendig bytte av DCC-sentral i 2018, til Z21, mistet man hurtigklokke, slik at kjøringen deretter skjedde etter det muntlige "er linjen ledig?"-prinsippet.

Ved nedstengningen av Nidarvoll skole i 2021 var den fysiske delen av anlegget utvidet siden 2012 ved at Øvre Fiklagard var flyttet ut i gangen utenfor hovedanleggsrommet og fire nye rene landskapsseksjoner skutt inn i mellom. Allerede fra rundt 2015 ble vi klar over at vår tid på Nidarvoll skole var begrenset, noen som bidro til lavere byggeaktivitet. Medlemstallet sank også gradvis etter toppen i 2010, men med iverksetting av kjørekveldene i 2016 hadde klubben mange "hang arounds", særlig fra byens NJK-miljø.

Ringvebanen 2021–

Fra Ringveanlegget nov.2021
Status og plan jan.2022
En av flere foreslått planer for utbyggingen videre fra Ørskosen.

Demontering av Vindheimbanen og klubbens utstyr startet rett over nyttår 2021. Hvor vi skulle gjøre av oss var ikke helt avgjort, men 6. mai 2021 fikk vi nøkler til Ringve skole. Rommet er del av skolens kombinerte kantine og bibliotek, som skilles ut med en ny vegg. Tilgjengeligheten til lokalene er glimrende. Men anlegget bygges helt om, dels på grunn av at rommets form er annerledes med mange vinkler, dels fordi tilgangen til lokalet gjelder "inntil videre". Anlegget bygges derfor om til et ettplans anlegg. Av Nidarvollanlegget ble bare Olmli skrotet, mens de andre delene og seksjonene ble satt opp i ny konfigurasjon, dog med noe ombygging for å passe inn i den nye konfigurasjoner. Rundt ti nye mellomseksjoner må også bygges for at anlegget igjen skal kjørbart i sin helhet. Ved årskiftet 2021/22 var sammenhengende spor etablert fra Ørskosen, over landskapspartiet Gladvollen og Gjevingåsen, over ny svingbro til Vindheim stasjon. De første togene lot seg kjøre på anlegget til julemøtet i desember 2021.

Nytt for Ringveanlegget er et ønske om å modellere flere reelle forbilder fra Trøndelag. Det anses lurt for å legitimere anlegget som en kulturfaktor i lokal- og regionalsamfunnet, ikke minst med tanke på framtidige messer. Planer for anlegget langs veggen videre fra Ørskosen dreide seg sommeren og høsten 2021 om ulike partier i Trondheim, som Lademoen, Skansen bro, Marienborg og Trondheim stasjon. Noe senere kom ideen opp om å gjenskape Orkla bro (ved Ulsberg) i nøyaktig 1:87 på det som må nybygges mellom Undredal og Ødsle. Av disse planene, er det Orkla bro som virker nærmest å bli modellert i og med at den er viktig for å få hele anlegget av de nåværende seksjonene kjørbar i hele sin lengde.

Messer

Besøkende på TMJKs messe 2009

Trondhjem Modelljernbaneklubb har arrangert flere modelljernbane & hobbymesser på Nidarvoll skole og deltatt på utallige messer og utstillinger rundt omkring i landet med sine utstillingsanlegg. Å arrangere messer er en viktig inntektskilde for klubben og bidrar i stor grad til at det er mulig å bygge nye Glomfjordbanen. Det var messer i 2007, 2009 og 2011. Av forskjellige grunner har ikke TMJK hatt messer etter 2011.

Sagt om TMJK

"Jeg kom med usikre skritt inn i denne legendariske klubben som 16 åring, med Märklin rundbaner som eneste ballast, i 1971 (jeg er 52 i dag!). Det fantastiske er at klubben fortsatt holder til i de samme lokalene. I tillegg er jeg imponert over at dugnadsånden lever videre, sammen med gleden over å utvikle noe nytt, samtidig som Glomfjord/Vindheim sjelen lever videre."


Eksterne Lenker