Programeringsgrensesnitt (PICAXE)

Fra MJwiki
(Omdirigert fra Programeringsgrensesnitt)
Hopp til: navigasjon, søk
PICAXE-brikkene som kjøpes fra produsenten selges kun med et helt basic operativsystem. Disse
brikkene må derfor programmeres fra en PC, og til dette trengs det en egen programmeringsmodul.
Denne artiklen er en delvis oversettelse av beskrivelsen funnet i Picaxe manual - part 1.

Den serielle nedlastingskretsen er identisk for alle PICAXE-brikker. Den består av 3 ledere mellom PICAXE-brikken og PCens serieport. En leder sender data fra PC-serieportens utgang til brikkens serieinngang, en leder sender data fra brikens serieutgang til PC-serieportens inngang, mens den tredje leder etablerer felles jord. PCer uten serieutgang trenger en USB-adapter.


Se pinlistetabellen for hvilke pinner på PICAXE-brikken du kobler til kabelen.
Husk! å lodde mot en brikkeholder og ikke direkte på en PICAXE-brikke.
Det samme gjelder for datamaskinens serieport. Beskrivelsen forutsetter 9-pinnet serieport.


 1. Fra brikkens serieutgang strekkes en leder til pinne 2 på datamaskinens serieport.
 2. Til brikkens serieinngang loddes en 22k-motstand.
 3. Fra overstående motstand strekkes en leder til pinne 3 på datamaskinens serieport.
 4. Jordlederen strekkes mellom brikkens jord (0V), pinne 5 på datamaskinens serieport og Jord (0V) på modulens spenningsregulator.
 5. Fra den siden av 22K-motstand som er nærmest datamaskinen loddes en 10k-motstand til jordlederen. Denne motstanden sikrer at standardverdi på brikkens serieinngang er binært 0.
 6. Fra Vcc (5V) utgangen på modulens spenningsregulator strekkes en leder til brikkens Vcc-inngang.
 7. 'Gjelder ikke 8 pinners PICAXE-brikker' Brikkens resetinngang sikres med en 4k7 motstand til Vcc.
 8. 'Gjelder ikke 8 pinners PICAXE-brikker' En NO (normalt åpen) reset-knapp kan kobles mellom brikkens resetinngang og Jord.
 9. 'Gjelder ikke 8 og 18 pinners PICAXE-brikker' En 4MHz 3-pinnet kjeramisk resonator kobles til PICAXE-brikkens resonatorpinner.
 10. 'Gjelder ikke 8 og 18 pinners PICAXE-brikker' Jordpinnen på resonatoren kobles til jordlederen.

Dersom du ikke ønsker å bygge denne programmeringsmodulen er det mulig å kjøpe forskjellige sett fra Tech-supplies.

 • Kabel: AXE027 (USB-driver for Windows XP/2000/2003)
 • Eksperimentbordinterface: AXE029 (må monteres, reset sikring og resonator må monterest på eksperimentbordet)
 • 8-pinnet startsett: AXE003 (må monteres)
 • 18-pinnet startsett: AXE002
 • 28-pinnet startsett: AXE001
 • Eksperimentsett for 8, 18 og 28 pinnet brikker: AXE090 (Må monteres, inneholder et eksperimentbord)
Anbefaling: Kjøp eksperimentsettet AXE090 og kabelen AXE027 fremfor å bygge denne 
programmeringsmodulen. Ved å kjøpe eksperimentsettet vil du kunne utvikle dine egne kretser
til din modelljernbane etter eget behov.
Eller velg den enklere løsningen med kabelen AXE027 og eksperimentinterfacet AXE029.