Ordlisten

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk
En alfabetisk liste over ord og utrykk spesielt for Modelljernbanehobbyen.

Jernbaneuttrykk finnes i en egen ordliste.

Ord i blått lenker til artikler i MJwiki.
Ord i kursiv viser til andre oppslagsord i Ordlisten.


Innhold: Topp - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


0-9

 • 0 - Skala med forminsking 1:45. (Uttale: Null)
 • 1 - Skala med forminsking 1:32
 • 1:1 - Fullskala, dvs. den virkeligheten man forsøker å gjenskape i MJ
 • 1:22,5 - Størrelsesforholdet i skala G
 • 1:32 - Størrelsesforholdet i skala 1
 • 1:45 - Størrelsesforholdet i skala 0
 • 1:87 - Størrelsesforholdet i skala H0. (Uttale: Hå-null)
 • 1:160 - Størrelsesforholdet i skala N
 • 1:220 - Størrelsesforholdet i skala Z
 • 2 eller II - Skala med forminskning (1:22,5). Betegnes også G og LGB-skala
 • 2-skinne eller 2R - Driftsstrøm til lokomotiver levert gjennom to isolerte skinnestrenger.
 • 3-skinne eller 3R - Driftsstrøm levert gjennom midtkontakt og elektrisk sammenkoblede skinnestrenger. (Märklin)
 • 3-skinne - Driftsstrøm levert gjennom midtskinne og to isolerte skinnestrenger. (Trix Express)

A

 • AC - Alternating Current, eng. for vekselstrøm.
 • Anleggsplan - en plan, gjerne en skalategning, over anleggets utforming m.h.t. omfang, fasong, sporplassering, landskap, bygninger o.l., og disse elementenes plassering. Skal være tilstrekkelig detaljert til at man kan bygge anlegget etter den.
 • Animasjon - Modell/enhet som kan blinke, ryke, røre på seg og/eller gi lyd fra seg.
 • Athearn, amerikansk H0/N-skala produsent
 • Atlas, amerikansk H0/N/0-skala produsent
 • AZL - American Z Line, norsk/amerikansk Z-skala produsent.

B

C

 • Code - Angir blant annet høyde på skinnestreng eller bredde på hjul. Oppgis i 1/1000 tomme. I samme skala finnes flere skinnehøyder, Codes. En skinne i code 100 er 2,54 mm høy.
 • CV - betegnelsen på en konfigurasjons variabel som brukes ved programmering av digitale dekodere. Man programmerer enten en tall- eller en hex-verdi i en gitt CV for å oppnå en spesifikk respons fra dekoderen

D

 • Dampolje - brukes til å lage røyk i røykaggregat på særlig lokomotivmodeller.
 • DC - Direct Current, eng. for likestrøm.
 • DCC - Digital Command Control, eng. for digital styring (av modelljernbaneanlegg).
 • Dekoder - Elektronisk brikke som mottar (avkoder) digitale signaler fra en styringsenhet i et DCC-anlegg og omsetter disse til handlinger i f.eks lokomotiv, signal eller sporveksel. Mobile dekodere er små og brukes i lokomotiver og vogner; mens større, stasjonære dekoder styrer faste innretninger.
 • Diorama - et landskap eller en scene på en begrenset flate.
 • Dogbone - Se hundebein.

E

F

 • FREMO - Sammenslutning av MJ'ere som bygger anleggsmoduler etter bestemte standarder og bruker disse til kjørespill etter fastsatte regler. FReundeskreis Europäischer MOdellbahner
 • FRIMO H0e-moduler Standard som brukes av modulbyggere i som bygger moduler i H0e (750mm).
 • Fullskala - Slang for virkelig jernbanemateriell, som ikke er forminsket, altså i full skala.
 • Fleischmann - tysk produsent av modelljernbaner og utstyr
 • Flens - Den kanten på innsiden av et jernbanehjul som gjør at en hjulaksel holder seg på skinnene hele tiden.
 • Flokkegress - Gress av fargede fiber som påføres elektrostatisk i lim. Til dette brukes et apparat som fåes i handelen. Det spesielle er at man får gressfiberne til å stå som gress gjør.

G

H

 • H0 - Skala med forminskning 1:87. Normalsporsmodeller i H0 benytter sporvidde på 16,5 mm.
 • H0e - egentlig Spor H0e; materiell i skala H0 som benytter 9 mm sporvidde. For smalsporbaner med sporvidde under 650 mm - 850 mm.
 • H0f - egentlig Spor H0f; materiell i skala H0 som benytter 6,5 mm sporvidde. For smalsporbaner med sporvidde under 450 mm - 650 mm.
 • H0m, - Spor H0m; materiell i skala H0 som benytter 12 mm sporvidde. For smalsporbaner med sporvidder på 850 mm - 1250 mm.
 • Hagejernbane - generell betegnelse på modelljernbaner som anlegges utendørs.
 • Hjertestykke - MJ-slang for det man i 1:1 kaller (skinne)krysset i en sporveksel. Engelsk frog, tysk Hertzstück.
 • Hundebein - (engelsk "dogbone") betegnelse på anlegg (egentlig en strukket rundbane) der de lange strekkene løper ved siden av hverandre.
 • Hurtigklokke - (engelsk "fast clock") betegnelse på urverk som viser tiden raskere enn en vanlig klokke. Brukes ofte under skiftespill.

I

K

 • Kato - amerikansk/japansk H0/N-skala produsent
 • Kode - Se code
 • Kondenstender - Les mer Kondenstender
 • Kjørespill - Se skiftespill
 • Kryssfinér - Kryssfinér plater er laget av tynne treplater limt på hverandre slik at fibrene krysser hverandre for hvert lag.
 • Kryssveksel - Spordel som kombinerer fire sporveksel og et sporkryss lagt inni hverandre

L

 • Lask - eller skinnelask, holder to skinnestrenger i posisjon mot hverandre og sørger for elektrisk kontakt.
 • LGB - Lehmann Garten Bahn, tysk produsent av hagejernbane. Brukes også som betegnelse på Skala G (Garten/Garden).
 • Likestrøm - Strøm med konstant polaritet i lederne. Betegnes også DC. Jamfør med vekselstrøm.
 • Likeretter - En diodebro som gjør om vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC).
 • Lionel - amerikansk MJ-produsent.
 • Lyddekoder - Dekoder som kan kobles til en høyttaler og lager f.eks lokomotivlyder.
 • Lydmodul - 1: Lydenheter som kan kobles til dekodere, se dekoder, som er forberedt for dette. 2: Stasjonær enhet, som regel under anlegget, som gir lyd til animasjoner etc.
 • Løftekasse - Løs vognkasse som settes på flatvogner. Brukes til effektiv omlasting mellom smal- og normalspor. Fantes både som lukkede og åpne vognkasser. Først tatt i bruk på Sørumsand st. hvor man bygget ei portalkran til formålet rundt 1920. Forløper til konteinere.

M

 • MDF - MDF byggemateriale.
 • Märklin - Tysk modelljernbaneprodusent. Eneste store vekselstrømsleverandøren på markedet.
 • Midtkontakter - Opphøyde punkter mellom skinnene som leder strøm til en slepesko mellom hjulene på lokomotiver, og enkelte vogner. Vanlig system på togsett fram til 1950-tallet, produseres idag hovedsakelig av Märklin og Lionel.
 • Midtleder - Se over. Er mer brukt enn midtkontakter.
 • MJ - Forkortelse for modelljernbane
 • MJF - Modelljernbaneforeningen i Norge. Forening som organiserer MJ-interesserte.
 • ModellCompagniet - MJ-forhandler, -produsent og -importør.
 • MTL - Micro-Trains Line, amerikansk Z-skala produsent.

N

O

 • Oppbevaringsstasjon - brukes som betegnelse på en del av anlegget der man oppbevarer tog som for øyeblikket ikke kjøres. Er ofte plassert i "utkantene" av et anlegg, gjerne skjult for de som ser anlegget og derfor uten landskap/bygninger/detaljer.
 • Overføringsvogn - Overføringsvogner er vogner som brukes til å frakte smalsporsvogner på normalspor eller omvendt. Dvs. Det er en type flatvogn som man setter en vogn på slik at den kan fraktes på en bane med annen sporvidde.
 • Overgangskurve - Kurve som binder sammen rettstrekning og sirkelkurve. Formålet med en overgangskurve er både å bygge opp overhøyde og gi en myk overgang mellom rettstrekning og sirkelkurve.

P

 • Patinering - Samlebetegnelse på div. teknikker for å gi gjenstander et preg av alder og slitasje ved hjelp av maling og fysisk påvirkning.
 • Peco - Britisk produsent av modelljernbane, særlig spor.
 • Parkerings stasjon - Se Skjult stasjon!
 • Plasticard - Produktnavn, se Polystyren.
 • Plaststruckt - Produktnavn, se Polystyren.
 • Polystyren - plast mye brukt til modellbygging. Særlig lett å lime med løsemidler som celltynner etc. Brukes av praktisk talt alle byggesettprodusenter. Fåes også som løse plater, lister og profiler under navn som Evergreen, Plaststruckt, Plasticard.
 • Punkt-til-punkt-bane - Sporet går fra en stasjon til en annen, slik at tog må snus og kjøre tilbake den samme veien.

R

 • Relé - Elektromagnetisk bryter.
 • Roco - Østerriksk mj-produsent.
 • Rulleskammel - Løs smalsporet boggi med et dreiebolster som settes på akselen til en normalsporet vogn slik at denne kan framføres på smalsporet bane.
 • Rundbane - sporet ligger i sirkel slik at tog kan kjøre til det blir stoppet.
 • Røykaggregat - enheter som gir røyk til animasjoner ved å svi olje. En av de første animasjonene som ble lansert allerede på 50-tallet i form av små rør med elektrisk varmeelement som kan installeres i skorsteinen på damplok.

S

 • Seuthe - handelsnavn se røykaggregat. *Seuthe
 • Skiftespill - Spill som går ut på å skifte vogner på et sporarrangement som er laget for dette. Oppgaven skal ofte løses på tid. Timesaver og Inglenook siding er klassiske skiftespill.
 • Skinneisolasjon - Isolerende lask i skinneskjøt, for å lage strømbrudd
 • Skinnekryss - den delen i en sporveksel der skinnene krysser hverandre
 • Skinnetopp - toppen av skinnene.
 • Skjult stasjon- Også kalt Parkeringsstasjon eller Skyggestasjon. Ligger som regel gjemt under eller inni anlegget. Der parkeres togsett som ikke kjører på selve anlegget.
 • Sløyfeanlegg - Anlegg med vendesløyfe i enden(e).
 • Smultring, brutt - punkt-til-punkt-anlegg.
 • Smultringanlegg - anlegg der landskapet går rundt operatøren.
 • Smussing - se patinering.
 • Spagettianlegg - anlegg med mange og oftest svingete spor over og under hverandre i flere plan.
 • Sporkryss - spordel der to atskilte spor krysser hverandre i plan uten at man kan kjøre over på det andre sporet
 • Sporplan - En plantegning som viser alle jernbanespor og sporveksler korrekt tegnet inn.
 • Spormidt - midten av sporet. Brukes når man tar mål.
 • Sporvidde - avstanden mellom skinnestrengenes innsider
 • Sporveksel - spordel som gjør at et jernbanespor kan dele seg i to spor. I hverdagstale ofte kalt "pens".
 • Styren - se polystyren.
 • Svakstrøm - Elektrisk strøm med lave spenninger, som regel mindre enn 24 volt. Er standard strøm styrke på MJ anlegg.
 • Svensk MJ-Forum Svensk modelljernbaneforum
 • SZL - Swiss Z Line, Norsk/Europeisk Z-skala produsent.

T

 • Timesaver - Se skiftespill.
 • Transformator - Innretning som endrer strømmens spenning. ( "Trafo" i dagligtale. ) Transformerer strømmen fra 230 V til ca 12 V.

U

 • Underbygning - Underlag for skinnene. Kan være utført som porøs plate, kork, etylenskum m.m.

V

 • Vekselstrøm - Strøm hvor polariteten i lederne skifter mellom positive (+) og negative (-) spenninger hele tiden (på den vanlige husholdningsspenningen i Norge og Europa skjer dette 50 ganger hvert sekund, og benevnes "50 Hz"). Betegnes også AC. Jamfør med likestrøm.
 • Vendemodul - 1: Modul i et modulanlegg hvor togene snur. 2: Elektronisk enhet som automatisk vender polariteten i ei sløyfe eller et Y-spor ved gjennomkjøring.
 • Vendesløyfe - del av et anlegg der hovedsporet går tilbake til avvikesporet på sporvekselen, slik at toget snur og kjører tilbake i motsatt retning.
 • Værbiting - se patinering

X

Z

 • Z - Skala med forminskning 1:220.
 • Zmod - Norskutviklet standard for moduler i Skala Z.

Ø

 • Øyanlegg - anlegg "midt ute på gulvet".