Ombygging av Peco sporveksel

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Artikkelen beskriver hvordan man kan bearbeide en Peco sporveksel før den bygges inn i anlegget for å oppnå best mulig funksjonalitet, hvilket er særlig viktig ved digitaldrift. Hensikten er å få en pålitelig strømtilførsel til alle sporvekslenes strømførende deler, og å kunne tilføre krysset strøm med riktig polaritet avhengig av hvilken vei sporvekselen er stilt.

Bilde 1: En Peco sporveksel N-skala code 55.

Arbeidet er gjort med en N-skala code 55 electrofrog-veksel, men kan sikkert gjøres likt med sporveksler i andre skalaer og av andre produsenter så sant de er bygd på samme måte. Med electrofrog mener Peco en sporveksel der hele krysset leder strøm. Den beskrevne fremgangsmåten skal ikke benyttes på sporveksel der krysset allerede er isolert (Peco:insulfrog), eller på sporveksel som fra fabrikken har innebygget den funksjonaliteten vi her forbereder. Det gjelder for eksempel sporveksel fra Fleischmann.

Fra fabrikken er Pecos electrofrog-veksler riktignok laget slik at polariteten i krysset stilles om når man stiller om sporveksel, men dette skjer bare ved at tungen blir lagt an mot stokkskinnen (den utvendige skinnen). Den kontakten som da oppnås er ikke sikker nok - ihvertfall ikke med digitaldrift, og man oppdager snart at toget har vanskeligheter med å kjøre over sporvekselen. Med det arbeidet som her er beskrevet har man sørget for pålitelig strømforsyning. Man får en sporveksel som gir strøm til lokomotivet hele veien.

Vi skal i korthet gjøre følgende
Isolere krysset
Lage permanent elektrisk forbindelse mellom tunge og stokkskinne
Sette på en ledning som kan forsyne kryset ("midtstykket" på bildet) med strøm.
Vi trenger
Sporveksel
Ledning
Drill og kappeskive
Loddebolt og loddetinn
Avbitertang

Isoleringen av krysset skjer ved at vi kapper de to skinnestrengene som vist på bilde 2. Det gjøres med drill og kappeskive. Pass på at sporvekselen ligger fast på underlaget. Hold den fast med en klemme e.l. på arbeidsbordet. Vær forsiktig med stokkskinnene.

Bilde 2: Her ser man snittet tydelig

Vi oppretter fast elektrisk forbindelse mellom stokkskinne og tunge ved å lodde på en liten uisolert ledningsstump fra stokkskinnen til den skinnen som fører fra tungen til krysset. Du må selvsagt først fjerne plastikken ned til skinnestrengen på undersiden av sporvekselen. Vær forsiktig når du bruker loddebolten slik at ikke svilleplastikken deformeres.

En tilførselsledning til krysset loddes på der det vises på bilde 3. Her er metallet tilgjengelig uten at men trenger å skjære. Ledningen behøver ikke være så lang. Den skal bare gjennom platen og kobles til motoren som driver sporvekselen. Mange motorer er slik laget at de snur polariteten på strømmen de sender gjennom denne ledningen når sporvekselen stilles om. Andre gjør ikke det, og da kan man kjøpe omstilleren i tillegg og montere den på motoren.

Bilde 3: Her er det loddet forbindelse mellom stokkskinne og tunge. Det er også loddet på en ledning til krysset.

Eksterne lenker

Mer om skinner og strømføring på Alan Gartners nettsted Wiring for DCC