Klokke

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Klokkekretser er regulerte blinkere, selv om blinkere kan brukes til å gi et pulssignal (klokke) er mer dedikerte brikker og kretser å foretrekke.

NE555-klokker


NE555 er en regulert blinker. En enkel krets basert på NE555 kan lage en klokkepuls i ønsket hastighet og lengde.
NB! Alle motstandsverdier er i KΩ, kondensatorverdier i µF og tid i mS. 1 Hz er en syklus på 1000mS.

Grunnkretsen i NE555-klokker består av en motstand koblet mellom Vcc (+5v) og Utløser, en mellom Terskel og Utløser, en sammenkobling av Terskel og Inngang, og en kondensator mellom Inngang og jord. I tillegg skal Reset være koblet direkte til Vcc. Hastigheten på Utgangspulsen bestemmes av størrelsene på motstandene og kondensatoren.

Synkron puls

En kondensator på 10µF og to motstander på 47K gir en puls på ½ sekund (1Hz), mens motstander på 94K gir en puls på 1 sekund (½Hz).

Hz = 0,7 * (3 * motstandene) * kondensator

I henhold til formelen vil man for å få 3 pulser i sekundet (3Hz) trenge 15K motstander ved en 10µF kondensator, eller 1K5 motstander ved en 100µF kondensator.

1000mS / 3Hz = 333,33mS
333,33mS / 0,7 / 10µF / 3 = 15K motstand

Asynkron puls

Ved å legge mer "vekt", eller større motstand, på den ene eller den andre motstanden vil du endre tiden pulsen holdes på og av. Større motstand mellom Terskel og Utløser gir lengre mellomrom, mens større motstand mellom Vcc og Utløser gir lengre puls.

Mellomrom = 0,7 * kondensator * Terskel-Utløser-motstand
Puls = 0,7 * kondensator * (Utløser-Vcc-motstand + Terskel-Utløser-motstand)
Utløser-Vcc-motstand = Total motstand - (Terskel-Utløser-motstand * 2)

En 400mS puls i en 2Hz syklus krever, ved 10µF kondensator, en 43K motstand mellom Utløser og Vcc og en 15K motstand mellom Terskel og Utløser.

1000mS / 2Hz = 500mS
500mS / 0,7 / 10µF = 71,73 total motstand
Mellomrom 100mS / 0,7 / 10µF = 14,29 Terskel-Utløser-motstand
71,73-(14,29*2)=43,15