Epoker

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

En epoke er i MJ-sammenheng i følge standarden NEM 800 et lengre tidsavsnitt med vag avgrensing mot neste epoke. En epoke angis med et romertall. Epoken kan deles opp i flere perioder, som angis med liten bokstav.

Hensikten med epoke-inndeling

For å få til en enhetlig fremstilling av jernbanehistorien er det hensiktsmessig å dele den opp i epoker. Produsentene av MJ-materiell gjør det lettere for oss å finne riktig materiell til anleggene våre, når de merker produktene sine med hvilken epoke de tilhører. Dette omfatter mer en lokomotiver og vogner. Også infrastrukturen (spor, bygninger, telefonkiosker, veimerking, trafikklys m.m.) må velges med omhu dersom man er opptatt av å få et tidsriktig anlegg. For rullende materiell er det gjerne fargene og merkingen (ved siden av selve modellen) som avgjør hvilken epoke loket eller vogna tilhører.

NEM-standarden for epoker

Den mest kjente og brukte epokeinndelingen er den som er standardisert av MOROP gjennom deres Normer for europeisk modelljernbane (NEM). I NEM 800 angis den alminnelige epokeinndelingen. Epokene betegnes med romertall I til V. I tillegg har MOROP utgitt epokeinndeling for en rekke europeiske land, der den nasjonale historien setter sitt preg på inndelingen. Disse er også gjerne noe mer spesifikke med en ytterligere inndeling av epokene i underavsnitt. Norge er så langt (2013) ikke med i disse nasjonale variantene av NEM 800.

NEMs epoker

NEM 800 refereres nedenfor. Siden epokeinndelingen er ikke helt skarp, angis overlappende tidsrom.

Epoke Omtrentlig tidsrom Kortfattet karakteristikk etter NEM 800
I Inntil 1925 Utvikling av jernbanene og det rullende materiellet
II 1920 - 1950 Standardisering av drift og teknisk utførelse. Elektrifisering. Lyssignaler. Damplokenes storhetstid.
III 1945 - 1970 Oppbygging etter krigen. Diesel overtar gradvis for damp.
IV 1965 - 1990 Internasjonalisering av godsvogner (UIC-litrering). Stykkgods forsvinner.
V 1985 - 2010 Høyhastighetstog. Liberalisering av tilgang til sporet. Statsbaneforvaltninger blir aksjeselskap. Deling av infrastruktur og togdrift.
VI 2005 - Motorvogner dominerer som persontog. Internasjonalisering av merking av alt rullende materiell (EVN).

Andre forslag på epoke-inndeling

Svein Sando har en norsk epokeinndeling på sitt nettsted Viadukten.