Bruksanvisning Digitrax UT4 (norsk)

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk


UT4 er en digital håndkontroll produsert av Digitrax kompatibel med Loconet. Denne håndkontrollen kan styre et lokomotiv av gangen og kan styre 12 funksjoner på dekoderen (dersom dette er støttet av digitalstyringen) fra F0 til F12.

UT4 kobles enten direkte til Loconet ved hjelp av den tilhørende kabel m/plugg eller så kan den brukes trådløst via infrarøde signaler dersom det er montert en eller flere UR90 infrarøde mottakere. UT4 må da utstyres med et 9 volts batteri.

UT4R er versjonen utstyrt med radiokontroll, men er ikke tilgjengelig eller tillatt brukt i Norge, fordi radiofrekvensene den bruker ikke er godkjent av norske myndigheter.

Nedenstående er en oversettelse av den engelske bruksanvisningen. Det gis ingen garanti for riktig oversettelse. Se Forbehold

Beskrivelse

Dualut4.jpg

Generelt

UT4-serien håndkontrollere er billige og enkle-i-bruk håndkontrollere som

  • Støtter 2 & 4-sifrede adresser
  • Støtter framover, bremsing og revers hastighetskontroll
  • Er klar for infrarød
  • Har et stort dreiehjul for presis hastighetskontroll

UT4 er også tilgjengelig i en radio-versjon (denne er ikke tilgjengelig i Norge, radiofrekvensene er ikke godkjent av norske myndigheter).

Betjening og bruk

Valg av lokomotiv

1. Sett inn lokomotiv-adressen ved hjelp av de 4 vridbare adressevelgerne (2-sifrede adresser velges ved hjelp av adressevelgerne lengst til høyre, f.eks 0025)

2. Koble UT4 til Loconet

3. Grønt STATUS-lys bekrefter lokomotiv-valg - Nå kan du kjøre

4. Et rødt STATUS-lys viser at den valgte adressen allerede er tildelt en annen håndkontroll (se "stjeling av adresser" lengre ned)

Hvis du allerede er tilkoblet Loconet

1. Sett inn lokomotiv-adressen som tidligere beskrevet

2. Trykk på SEL-tasten

3. Se etter det grønne STATUS-lyset

Hvis det valgte lokomotivet allerede er i bevegelse, så vil dets hastighet automatisk justeres til de nåværende innstillinger på håndkontrollen. Dette betyr at hvis du har valgt et lokomotiv eller tog som er i bevegelse, og du har vridd dreiehjulet for hastighet i null, når du velger lokomotivet eller toget, så vil lokomotivet eller toget sakte (og automatisk) stoppe. Støttede adresser er 0-9983.

Framover, bremsing og revers

Ved å endre innstillingen på retnings-bryteren fra "Framover" til den midtre "Bremse"-posisjonen, så vil lokomotivet bremse ned for å stoppe i henhold til den programmerte bremsehastighet/utrulling i dekoderen. Hvis man endrer innstillingen hurtig fra "Framover" til "Revers", så vil lokomotivet bremse med programmert bremsehastighet, stoppe, skifte kjøreretning og akselerere med lokomotivets programmerte akselerasjonshastighet.

"Stjeling" av adresser

"Stjeling" av adresser er definert som å ta kontroll over en lokomotiv-adresse som allerede er bruk av en annen håndkontroll. For å "stjele" et lokmotiv må man gjøre følgende

1. Koble UT4 fra Loconet

2. Velg adressen til det lokomotivet man vil "stjele"

2. Trykk ned og hold inne STEAL-knappen mens du kobler UT4 til Loconet. Merk: For å "stjele" eller "frigjøre" et annet lokomotiv, så må du gjenta denne sekvensen.

"Frigjøring" av adresser

"Frigjøring" av adresser er det man gjør for å frigjøre et lokomotiv slik at en annen bruker kan overta kontrollen av det. For å frigjøre et lokomotiv fra UT4

1. Koble UT4 fra Loconet

2. Trykk ned og hold DISPATCH-knappen

3. Koble UT4 til Loconet igjen

Consists/Multi-unit

Hvis det lokomotivet du velger er hovedlokomotivet i en consist/multi-unit, så vil du få full kontoll over denne. Hvis du velger et lokomotiv som er lagt inn i en eksiterende consist/multi-unit, så vil kun funksjonstastene (F0-F12) være aktive. Du vil ikke kunne regulere hverken hastighet eller retning. Når du har valgt en consist/multi-unit, så vil STATUS-lyset blinke svakt omtrent en gang i sekundet. Dette er helt vanlig.

Funksjonstastene

Det er 8 knapper tildelt styring av funksjonene F0-F12. De blå F7-F12 knappene deler de samme kanppene som F1-F6. For å bruke funksjonene F7-F12, så må du trykke ned og holde inne SHIFT-knappen samtidig som du trykker ned den ønskede funksjonen fra F7 til F12. Alle funksjoner fungerer på samme måte som på andre DIGTRAX-håndkontrollere. Funksjonstastene slår av og på hver funksjon når man trykker på knappen, bortsett fra F2, som kun er PÅ når knappen holdes inne, og AV når knappen slippes. I tillegg har F2-tasten en HOLD-funksjon som aktiveres ved å holde F2-knappen inne i 15 sekunder. Et kort trykk slår den av igjen.

Radio og infrarød betjening

UT4 er utstyrt med infrarød sender som kan brukes på anlegg utstyrt med en eller flere UR90 infrarøde mottakere. For å bruke infrarød

1. Sett i et 9-volts batteri (røykvarslertypen)

2. Med UT4 frakoblet Loconet, velge 2- eller 4-sifret adresse ved hjelp av de vridbare adressevelgerne

3. Koble UT4 til Loconet og vent til det grønne STATUS-lyset tennes (vanligvis etter 1-3 sekunder)

4. Koble UT4 fra Loconet

Håndkontrollen vil da automatisk gå i infrarød-modus. I infrarød-modus vil man kunne styre:

  • Hastighet
  • Retning, bremsing og
  • Funksjonene F0-F12

For å velge, "stjele" eller "frigjøre" et lokomotiv, så må du koble UT4 til Loconet igjen

For å bruke UT4 i radio-modus, så er metoden akkurat den samme som beskrevet over. Dessuten må anlegget være utstyrt med en UR91 radio-mottaker. (Dette er ikke tilgjengelig i Norge, da radio-frekvensene ikke er godkjent av norske myndigheter.)

Slå av UT4

UT4 er utstyrt med "sove-modus". For å slå av UT4, trykk ned og hold en hvilken som helst funksjonstast og vri en av adressevelgerne til det neste sifferet. UT4 vil da frigjøre lokomotivadressen og det røde STATUS-lyset vil blinke en gang. Hvis UT4 er tilkoblet Loconet, så kan den nå kobles fra, og håndkontrollen vil være i "sove-modus" helt til den kobles til Loconet igjen.